Tytuł raportu
Identyfikator zasobu
Identyfikator zasobu
Typ listy CAML
Kwerenda CAML
Docelowi odbiorcy Bez docelowych odbiorców
Opis raportu
Załączniki