Bilans jednostki budżetowej 2019.pdf
  
Informator_Ikw_20_całość.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.pdf
  
Plan działalności.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Inowrocławiu za rok 2019.pdf
  
Zarządzenie nr 75 OT.pdf
  
Zarządzenie nr 75.pdf
  
Zarządzenie nr 76.pdf
  
Zarządzenie nr 77 OPII.pdf
  
Zarządzenie nr 77.pdf