Folder: Porządek wewnętrzny
  
Folder: RODO
  
Aneks do porządku wewnętrznego 2019 (2).odt
  
Aneks do porządku wewnętrznego 2019.odt
  
aukcja dotycząca sprzedaży zespolu pradotwórczego.odt
  
Deklaracja dostępności.pdf
  
Informacja BIP - przekazanie w formie darowizny samochodu 2.odt
  
Informacja BIP - przekazanie w formie darowizny samochodu.odt
  
Informacja BIP - samochód 2.odt
  
Informacja BIP - samochód 2.pdf
  
Informacja BIP - samochód.odt
  
Informacja BIP środki trwałe.odt
  
Informacja BIP środki trwałe.pdf
  
Informacja BIP.pdf
  
Informacja o wydzierżawieniu pomieszczeń.odt
  
Informacja o zbednych i zuzytych składnikach majatku ruchomego 12'21.pdf
  
informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego maj'2020.pdf
Wyewidencjonowane do: Jarosław Małaszewskiinformacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego maj'2020.pdf
Wyewidencjonowane do: Jarosław Małaszewski
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego-10.18 r.odt
  
Informacja o zbędnych i zużytych skłdnikach majątku ruchomego.pdf
  
informacja o zbędnym skłądniku majątku ruchomego - agragat prądotwórczy.pdf
  
Informacja- Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.pdf
  
Informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego-21.10.19 r..odt
  
Informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego-21.10.19 r..pdf
  
LISTA PODMIOTÓW - pomoc osadzonym.pdf
  
LISTA PODMIOTÓW - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.pdf
  
ogloszenie_autosan.pdf
  
ogloszenie_przetarg_lublin.pdf
  
ogłoszenie dzierżawa.pdf
  
Ogłoszenie o darowiźnie składnika majątku -samochód Peugeot Partner.odt
  
Ogłoszenie o dierżawie.pdf
  
Ogłoszenie o przekazaniu zbędnego składnika majątku ruchomego -darowizna.odt
  
Ogłoszenie o zbędnych i zuzytych skłądnikach majatku ruchomego -kwiecien 2018.odt
  
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z dn. 12.04.19 r.odt
  
ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.odt
  
ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
oswiadczenie_stan_kontroli_2011.pdf
  
oswiadczenie2012.pdf
  
Plan dzialalnosci.pdf
  
plan działalności 2018 rok.pdf
  
plan działalności 2019 rok.pdf
  
Plan działalności Dyr na 2021 rok.pdf
  
plan_2014.pdf
  
plan_2015.pdf
  
plan_dzialalnosc_2018.pdf
  
plan_dzialalnosci_2012.pdf
  
plan_dzialalnosci_2013.pdf
  
plan_dzialalnosci_2017.pdf
  
plan_dzialalnosci_2019.pdf
  
Porządek wew  AŚ Białystok - Nr 30. 2018.doc
  
Porządek wewnętrzny AŚ Białystok - Zarządzenie nr    2017 projekt.doc
  
Porządek wewnętrzny AŚ i OZ Białystok.pdf
  
Poszukiwanie uprawnionego do odbioru depozytu_PACHUCKI.odt
  
przetarg na sprzedaż samochodu Autosan 2018 r. -drugi przetarg.doc
  
przetarg na sprzedaż samochodu Autosan 2018 r.doc
  
przetarg na sprzedaż samochodu Autosan.doc
  
przetarg na sprzedaż zespołu pradotwórczego.pdf
  
przetarg na sprzedaż zespólu pradotwórczego.pdf
  
przetarg samochód Ford.pdf
  
przetarg_lublin.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego.pdf
  
składniki  majątku ruchomego AŚ Białystok.ods
  
Spr i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok.pdf
  
sprawozdania finansowe za 2021 rok.pdf
  
Sprawozdanie finansowe 2020.pdf
  
sprawozdanie finansowe aresztu śledczego w Białymstoku za 2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Gertruda Kiluksprawozdanie finansowe aresztu śledczego w Białymstoku za 2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Gertruda Kiluk
  
sprawozdanie finansowe aresztu śledczego w Białymstoku.pdf
  
Sprawozdanie finansowe za 2019r..pdf
  
sprawozdanie_wyk_planu2011.pdf
  
sprawozdanie2013.pdf
  
sprawozdanie2014.pdf
  
sprawozdanie2015.pdf
  
sprawozdanie2016.pdf
  
sprawozdanie2017.pdf
  
wycena ost.pdf
  
wykaz skłądników majątku ruchomego.ods
  
wykaz zbędnych i zuzytych składników majątku ruchomego.pdf
  
Zarządzenie Nr 79 Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Białymstoku oraz Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Białymstoku.pdf