Folder: załącznik 1
  
asbb_zalacznik1.pdf
  
asbb2011.pdf
  
asbb2012.pdf
  
asbb2013.pdf
  
BIP_2017-07-11_lublin.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin BudzińskiBIP_2017-07-11_lublin.pdf
Wyewidencjonowane do: Marcin Budziński
  
osw_kontrol_zarzadcza_2011.pdf
  
oswiadczenie_kz_2012.pdf
  
oswiadczenie_kz_2013.pdf
  
oswiadczenie_kz_2014.pdf
  
oswiadczenie_kz_2015.pdf
  
oswiedczenie_kz_2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej za 2016 rok.pdf
  
plan_asbb2014.pdf
  
plan_asbb2015.pdf
  
plan_asbb2015_2.pdf
  
plan_asbb2016.pdf
  
plan_asbb2017.pdf
  
plan_asbb2018.pdf
  
PorzadekWewnetrzny18-01-2017.pdf
  
PorzadekWewnetrzny-aneks.pdf
  
PorządekWewnętrzny-aneks.pdf
  
PW_20_03_2017.pdf
  
sprawozdanie 2011.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności dla Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej za rok 2016.pdf
  
sprawozdanie_asbb_2012.pdf
  
sprawozdanie_asbb_2013.pdf
  
sprawozdanie_asbb_2013a.pdf
  
sprawozdanie_asbb_2014.pdf
  
sprawozdanie_asbb_2015.pdf
  
sprawozdanie_asbb_2017.pdf
  
sprawozdanie2011.pdf
  
Wniosek.pdf
  
Zarządzenie nr 2 Dyrektora AŚ w Bielsku-Białej z dnia11_01_2016 r - porządek wewnętrzny.pdf