Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r.pdf
  
Informacja dodatkowa za 2021 rok.pdf
  
Rachunek zysków i strat za 2021 rok.pdf
  
Zestawienie zmian  funduszu jednostki budżetowej  2021r.pdf