Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020r.pdf
  
24.03.2021 09:12Maciej Morawski469 KB
Informacja dodatkowa 2020r.pdf
  
24.03.2021 09:12Maciej Morawski1763 KB
Rachunek zysków i strat 2020r.pdf
  
24.03.2021 09:12Maciej Morawski407 KB
Zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej 2020r.pdf
  
24.03.2021 09:12Maciej Morawski356 KB