Zarządzenie 10_2023 Porządek OZ Bydgoszcz-Fordon.pdf
  
Zarządzenie 5_2023 Porządek AŚ Bydgoszcz.pdf
  
Zarządzenie 6_2023 Porządek OZ Bydgoszcz-Fordon.pdf
  
Zarządzenie 92_2022 Porządek OZ Bydgoszcz-Fordon.pdf
  
Zarządzenie 93_2022 Porządek OZ Strzelewo.pdf
  
Zarządzenie 94_2022 Porządek AŚ Bydgoszcz.pdf