Zarządzenie 01.02.2019 II.pdf
  
Zarządzenie 01.02.2019 porządek AŚ.pdf
  
Zarządzenie 01.02.2019 porządek OZ Bydgoszcz.pdf
  
Zarządzenie 01.02.2019.pdf
  
Zarządzenie 01.03.2019.pdf
  
Zarządzenie 03.01.2019.pdf
  
Zarządzenie 04.03.2019 II.pdf
  
Zarządzenie 04.03.2019.pdf
  
Zarządzenie 10.01.2019.pdf
  
Zarządzenie 11.06.2019.pdf
  
Zarządzenie 13.03.2019.pdf
  
Zarządzenie 15.05.2019.pdf
  
Zarządzenie 18.10.2019.pdf
  
Zarządzenie 22.082019.pdf
  
Zarządzenie 23.09.2019.pdf
  
Zarządzenie 24.09.2019.pdf
  
Zarządzenie 25.02.2019.pdf
  
Zarządzenie 25.04.2019.pdf
  
Zarządzenie 27.09.2019 II.pdf
  
Zarządzenie 27.09.2019.pdf
  
Zarządzenie 29.05.2019 II.pdf
  
Zarządzenie 29.05.2019.pdf
  
Zarządzenie 29.11.2019.pdf
  
Zarządzenie 30.04.2019.pdf
  
Zarządzenie 30.07.2019.pdf
  
Zarządzenie 31.10.2019 II.pdf
  
Zarządzenie 31.10.2019.pdf