12 Informacja Aresztu w Bydgoszczy o zbędnych lub zaużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa.pdf
  
Informacja AŚ o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku Skarbu Państwa.pdf
  
Informacja o składnika zużytych -IW - medyczne.pdf
  
wybrak radiotelefony 2022.pdf