Folder: Akty prawne Dyrektora AŚ dot. przeciwdziałania COVID-19
  
Folder: Bilans finansowy 2021
  
Folder: Dokumentacja finansowa za rok 2020
  
Folder: Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  
Folder: Kontrola zarządcza
  
Folder: Porządki wewnętrzne
  
Folder: wybrak 2022
  
Folder: Wytyczne Dyrektora AŚ
  
Folder: Zarządzenia 2018
  
Folder: Zarządzenia 2019
  
Folder: Zarządzenia 2019 rok
  
Folder: Zarządzenia 2020 rok
  
Folder: Zarządzenia 2021 rok
  
Folder: Zarządzenia 2022 rok
  
Folder: Zarządzenia 2022 rok aktualne
  
agregat.docx
  
AŚ Bydgoszcz widzenia.odt
  
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na  dzień 31.12.2019r.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej.pdf
  
Cennik Kantyna 25.01.2021.pdf
  
Harmonogram prac na rzecz poprawy dostępności.pdf
  
Harmonogram.pdf
  
Informacja dodatkowa 2018.pdf
  
Informacja dodatkowa 2019r.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach BIP 2021.odt
  
informacja o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego.pdf
  
informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Oświadczenie 2019.pdf
  
Oświadczenie Dyrektora AŚ 2021.pdf
  
Oświadczenie Dyrektora AŚ 2022.pdf
  
oświadczenie majątkowe - funkcjonairusz.pdf
  
oświadczenie majątkowe - funkcjonariusz.pdf
  
oświadczenie majątkowe - pracownik cywilny.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018.pdf
  
Plan działalności 2020.pdf
  
Plan działalności na rok 2017.pdf
  
Plan działalności na rok 2018.pdf
  
Plan działalności na rok 2019.pdf
  
Porzadekwewnetrzny2017.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2018.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2019r.pdf
  
Raport BIP 2021.odt
  
Raport o stanie dostępności AŚ Bydgoszcz.pdf
  
Raport o stanie dostępności.pdf
  
Sprawozdanie 2019.pdf
  
Sprawozdanie z lustracji.pdf
  
sprawozdzanie z wykonania planu działalności za rok 2018.pdf
  
zamówienie na paczkę.pdf
  
Zarządzenie 17_2017.pdf
  
Zarządzenie 25_2020 Porządek wewnętrzny AŚ.pdf
  
Zarządzenie 3_2019 Porządek AŚ.pdf
  
Zarządzenie 39_2018 Porządek OZ Toruńska.pdf
  
Zarządzenie 43_2018.pdf
  
Zarządzenie 44_2018 Porządek wewnętrzny AŚ.pdf
  
Zarządzenie 44_2018.pdf
  
Zarządzenie 60_2022 Porządek AŚ.pdf
  
Zarządzenie 63_2018.pdf
  
Zestawienie zmian funduszu 2018.pdf
  
Zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej 2019r.pdf