3b Informacja o zbędnych i zuzytych składnikach majatku ruchomego w Areszcie Śledczym w Chojnicach.pdf
  
5_pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_z_18092017.docx
  
AS Chojnice zapytanie ofertowe ORNITOLOG I CHIROPTEROLOG.doc
  
AS Chojnice zapytanie ofertowe ORNITOLOG I CHIROPTEROLOG.pdf
  
AS CHOJNICE zapytanie ofertowe promocja.pdf
  
AS_CHOJNICE_zawiadomienie_o_wyborze.pdf
  
AS_CHOJNICE_zawiadomienie_o_wyborze_promocja.pdf
  
Informacja o zbednych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Areszcie Śledczym w Chojnicach.pdf
Wyewidencjonowane do: Wojciech ReszczyńskiInformacja o zbednych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Areszcie Śledczym w Chojnicach.pdf
Wyewidencjonowane do: Wojciech Reszczyński
  
Informacja_o_zbednych_i_zużytych_składnikach_majątku_ruchomego_w_Areszcie_Śledczym_w_Chojnicach.pdf
  
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego dot. ekspertyzy.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_rok_2011.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_rok_2012.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_rok_2013.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_rok_2014.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_rok_2015.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_rok_2016.pdf
  
Plan_dzialalnosci_aresztu_sledczego_w_Chojnicach_na_rok_2012.pdf
  
Plan_dzialalnosci_aresztu_sledczego_w_Chojnicach_na_rok_2013.pdf
  
Plan_dzialalnosci_aresztu_sledczego_w_Chojnicach_na_rok_2014.pdf
  
Plan_dzialalnosci_aresztu_sledczego_w_Chojnicach_na_rok_2015.pdf
  
Plan_dzialalnosci_aresztu_sledczego_w_Chojnicach_na_rok_2016.pdf
  
Plan_dzialalnosci_aresztu_sledczego_w_Chojnicach_na_rok_2017.pdf
  
Plan_dzialalnosci_aresztu_sledczego_w_Chojnicach_na_rok_2018.pdf
  
PW01_ASChojnice_2017.pdf
  
PW02_OZCzersk_2017.pdf
  
PW03_OTZS_w_Suchej_2017.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_za_rok_2011.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_za_rok_2012.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_za_rok_2013.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_za_rok_2014.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_za_rok_2015.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_za_rok_2015a.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_za_rok_2016.pdf
  
Zarządzenie nr 29-2017 porządek wewnętrzny AS Chojnice.pdf