00 Zaproszenie konserwy mięsne 2017.doc
  
00 Zaproszenie konserwy mięsne 2017.pdf
  
03 Informacja o zużytych  składnikach rzeczowych majatku ruchom.pdf
  
2021.01.01 Raport dostępności GUS-Areszt Śledczy.pdf
  
2021.01.01 Raport dostępności GUS-AŚ Ambulatorium.pdf
  
Bilans 2018 AŚ Częstochowa.pdf
  
Bilans 2020 AŚ Częstochowa.pdf
  
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r..pdf
  
Informacja BIP Ford.pdf
  
Informacja BIP IVECO.pdf
  
Informacja dodatkowa 2018 AŚ Częstochowa.pdf
  
Informacja dodatkowa 2020 AŚ Częstochowa.pdf
  
Informacja dodatkowa 2021 AŚ Częstochowa-20.05.2022r..pdf
  
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019r..pdf
  
Informacja o nieodpłatnym przekazaniu Peugeot Boxser.docx
  
Informacja o Zbędnych i Zużytych Składnikach Majątku Ruchomego..pdf
  
Informacja o Zbędnych i Zużytych Składnikach Majątku Ruchomego.pdf
  
Informacja o zużutych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.pdf
  
oawiadczenie_2012.pdf
  
oswiadczenie2015.pdf
  
OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W AŚ W CZĘSTOCHOWIE ZA 2018 R.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r..pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert Szymczykoświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
Wyewidencjonowane do: Robert Szymczyk
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021.pdf
  
oświadczenie o stanie KZ.pdf
  
Oświadczenie.pdf
  
oświadczenie_KZ_2014.pdf
  
Plan działalności 2015.docx
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie na rok 2012.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie na rok 2013.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie na rok 2014.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie na rok 2015.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie na rok 2016.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie na rok 2017.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Częstochowie na rok 2018.pdf
  
Plan działalności na 2019.pdf
  
Plan działalności na rok 2021.pdf
  
plan działaności 2022 r..pdf
  
PW2.pdf
  
Rachunek Zysków i Strat 2018 AŚ Częstochowa.pdf
  
Rachunek Zysków i Strat 2020 AŚ Częstochowa.pdf
  
Rachunek Zysków i Strat sporządzony na dzień 31.12.2019r..pdf
  
spr z wykonania planu działalności  2013 rok.pdf
  
Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności za rok 2020.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalnosci za rok 2015.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności  w AŚ w Częstochowie.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2016 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2021.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działolności za rok 2017.pdf
  
Sprawozdanie_2011.pdf
  
sprawozdanie_2012.pdf
  
sprawozdanie_2014.pdf
  
ZAŁĄCZNIK NR 1 - konserwy mięsne - oferta.pdf
  
ZAŁĄCZNIK NR 2 - konserwy mięsne - umowa.pdf
  
ZAŁĄCZNIK NR 3 - konserwy mięsne - oświadczenie.pdf
  
zamówienie na paczkę 2020r..pdf
  
Zarządzenie nr 22 z 9 marca 2022 r. - w spr. Porządku wewnętrznego.pdf
  
Zestawienie Zmian w Funduszu jednostki 2020 AŚ Częstochowa.pdf
  
Zestawienie Zmian w Funduszu jednostki budżetowej 2018 AŚ Częst.pdf
  
Zestawienie Zmian w Funduszu sporządzone na dzień 31.12.2019r..pdf