Folder: folder
  
Folder: zbędne i zyżyte składniki rzeczowe majątku ruchomego
  
do rozesłania innym jednostkom.pdf
  
Informator_dla_cudzoziemcow_TA.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok.pdf
  
oświadczenie o stanie rontroli za 2016.pdf
  
oświatczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 .pdf
  
plan działalności na 2013r.pdf
  
Plan działalności na 2014 rok korekta.pdf
  
Plan działalności na 2014 rok.pdf
  
plan działalności na 2015.pdf
  
plan działalności na 2016r.pdf
  
Plan działalności na 2017.pdf
  
plan działalności na 2018.pdf
  
porządek wew.pdf
  
Porządek wewnętrzny AŚ Działdowo.pdf
  
sprawozdanie z wykoania planu działalności za 2014 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2011 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2012 rok.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2013 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2015.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu za 2011.pdf
  
wykonanie planu za 2016.pdf
  
zarzadzenie nr 102-2020.pdf
  
Zarządzenie nr 78 z dnia 27.11.2017r. porzadek wewnętrzny.pdf