Folder: ARCHIWUM
  
Folder: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
  
ankieta-personalna-kandydata-do-sluzby-wieziennej.doc
  
AŚ Elbląg wybrak kwiecień 2015r.xls
  
AŚ Elbląg wybrak luty 2015r.xls
  
AŚ Elbląg zbędne-zużyte (wybrak) grudzień 2015r.xls
Wyewidencjonowane do: Dawid KurpiasAŚ Elbląg zbędne-zużyte (wybrak) grudzień 2015r.xls
Wyewidencjonowane do: Dawid Kurpias
  
AŚ Elbląg zbędne-zużyte(wybrak) jesień 2016r.pdf
  
AŚ Elbląg zbędne-zużyte(wybrak) wiosna 2014[1].xls
  
AŚ Elbląg zbędne-zużyte-luty 2016r.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej 2019.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r..pdf
  
Bilans.pdf
  
Informacja dodatkowa do bilansu 2019.pdf
  
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2020 r..pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
informacja.pdf
  
Informacja_dodatkowa.pdf
  
informacja_dodatkowa_2021.pdf
  
informator-dla-kandydatow-do-sluzby-w-sluzbie-wieziennej-02022012.pdf
  
ogloszenie_o_rozstrzygnieciu.docx
  
ogloszenie_o_rozstrzygnieciu.pdf
  
Ogłoszenie -  rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf
  
ogłoszenie o przekazaniu.pdf
  
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf
  
ogłoszenie o wyniku konkursu.pdf
  
Ogłoszenie przetargu BiP - 2.docx
  
Ogłoszenie przetargu BiP.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020.pdf
  
plan działalności 2011.pdf
  
Plan działalności 2016.pdf
  
Plan działalności AŚ - 2019.pdf
  
Plan działalności na 2018.pdf
  
Plan działalności na rok 2014.pdf
  
Plan działalności na rok 2015.pdf
  
Plan działalności na rok 2017.pdf
  
Plan działalności na rok 2020.pdf
  
Plan działalności na rok 2021.pdf
  
podanie.pdf
  
porządek aneks aś.pdf
  
porządek aneks oz.pdf
  
porządek wew. Elbląg nr 85-2020.pdf
  
Porządek Wewnętrzny - 1 lipca 2018.pdf
  
Porządek Wewnętrzny - 12 styczeń 2017.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r..pdf
  
Rachunek_zyskow_strat.pdf
  
skałdniki majątku ruchomego.pdf
  
skanowanie0001.pdf
  
składniki majątku ruchomego.pdf
  
składniki rzeczowe majątku ruchomego.pdf
  
Sprawozdanie finansowe za 2018 r.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020.pdf
  
strażnik_9_2020_OISW_Gdańsk.pdf
  
Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych.pdf
  
wniosek o widzenie.pdf
  
wybrak 01.2021.pdf
  
wybrak_2021_oz_braniewo.pdf
  
zamowienie_na_paczke_ w braniewie Mazovia.doc
  
zamowienie_na_paczke_ w elblagu Mazovia.doc
  
Zarządzenie 104-2020- porządek wewn OZ Braniewo.pdf
  
Zarządzenie 25-2023 Porządek Wewnetrzny AŚ Elbląg.pdf
  
Zarządzenie 26-2023 Porządek Wewnetrzny OZ Braniewo.pdf
  
ZARZĄDZENIE NR  30_2018 porządek wewnętrzny OZ Bwo_24.04.2018.pdf
  
ZARZĄDZENIE NR  30_2018 porządek wewnętrzny OZ Bwo_24.04.2018_aktualny.pdf
  
ZARZĄDZENIE NR  30_2018 porządek wewnętrzny OZ Bwo_24.04.2018_aktualny_tekst jednolity.pdf
  
ZARZĄDZENIE NR 68-2022- AŚ ELBLĄG.PDF
  
ZARZĄDZENIE NR 69-2022- OZ BRANIEWO.PDF
  
ZARZĄDZENIE NR 8_2017.pdf
  
Zarządzenie nr 85 z 2022 - porządek wewnętrzny AŚ Elbląg.pdf
  
Zarządzenie nr 86 z 2022 - porządek wewnętrzny OZ Braniewo.pdf
  
zbedny_majatek_AS_Elblag.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu J.B. 2019.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31-12-2020 r..pdf
  
zestawienie_zmian.pdf