Folder: SprawozdaniaFinansowe
  
Aś Hajnówka - protokółó zdawczo - odbiorczy.pdf
Wyewidencjonowane do: Andrzej BorowikAś Hajnówka - protokółó zdawczo - odbiorczy.pdf
Wyewidencjonowane do: Andrzej Borowik
  
Efektywność energetyczna BIP 2015, 2016.odt
Wyewidencjonowane do: Andrzej BorowikEfektywność energetyczna BIP 2015, 2016.odt
Wyewidencjonowane do: Andrzej Borowik
  
Efektywność energetyczna BIP 2015, 2016.pdf
  
Informacja do BIP o przekazaniu pojazdu Fiat Ducato.doc
  
Informacja do BIP o zbędnych zużytych składnikach majatku ruchomego.pdf
  
Informacja o zbednym, zużytym składniku majątku ruchomego Fiat Ducato.docx
  
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.pdf
  
Informacja o zbędnych zużytych składnikach majatku ruchomego.doc
  
Informacja o zużytych składników majątku ruchomego 11.2022.pdf
  
Informacja o zużytych składników majątku ruchomego listopad 2022.pdf
  
Informacja.pdf
  
InformacjaoZbednychSkladnikachMajatku.pdf
  
kontrolaZarzadcza2014.pdf
  
kontrolaZarzadcza2015.pdf
  
logo-do-maila.png
  
OgloszenieOprzetargu.pdf
  
OgłoszenieOprzetargu.pdf
  
oswiadczenie_kontrola_zarz_2016.pdf
  
oswiadczenieZa2012.pdf
  
OswiadczenieZa2013.pdf
  
oswiadczenieZa2017.pdf
  
oswiadczenieZa2018.pdf
  
oswiadczenieZa2019.pdf
  
oświadczenie  ostanie kontroli zarządczej za 201520160415.pdf
  
oświadczenie o kontroli zarządczej.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r..pdf
  
OświadczenieZa2018.pdf
  
Plan działalności 2021.pdf
  
Plan działalności 2022 r.​​.pdf
  
plan działalności ASdobry.pdf
  
Plan działalności dla Aresztu Śledczego w Hajnówce.pdf
  
plan_dzialalnosci_2014.pdf
  
plan_dzialalnosci_2015.pdf
  
plan_dzialalnosci_2016.pdf
  
plan_dzialalnosci_2017.pdf
  
plan_hajnowka2013.pdf
  
PlanDzialalnosci2018.pdf
  
PlanDzialalnosci2021.pdf
  
PlanDzialanosciASHajnowka2019.pdf
  
PlanDzialanościASHajnówka2019.pdf
  
PlanDziałalnościAŚHajnówka201820180508.pdf
  
PorzadekWewnetrzny2017P1B.pdf
  
PorzadekWewnetrzny2017P2A.pdf
  
PorzadekWewnetrznyAneks_PawilonA.pdf
  
PorzadekWewnetrznyAneks_PawilonB.pdf
  
PorzadekWewnetrznyAneksPawilonA.pdf
  
PorzadekWewnetrznyAneksPawilonB.pdf
  
PorzadekWewnetrznyPawilonA.pdf
  
PorzadekWewnetrznyPawilonB.pdf
  
PorządekWewnętrzny2017_P1.pdf
  
PorządekWewnętrzny2017_P2.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności - AŚ Hajnówka za 2020 rok..pdf
  
Sprawozdanie z planu działalności za 2019 r..pdf
  
Sprawozdanie z planu działalności za 2020 r..pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 201520160415.pdf
  
sprawozdanie_2016.pdf
  
sprawozdanie2014.pdf
  
sprawozdanie2015.pdf
  
sprawozdanie2016.pdf
  
sprawozdanie2017.pdf
  
sprawozdanie2018.pdf
  
sprawozdanie2020.pdf
  
Załącznik nr 1 - wycena składników rzeczowych majatku ruchomego.pdf
  
Załącznik nr 2 - wycena umundurowania uznanego zużyte.pdf
  
Zarządzenie nr 49.pdf