Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.pdf
  
04.11.2020 14:08Krzysztof Spała848 KB
OŚWAIDCZENIE.pdf
  
15.03.2021 12:01Krzysztof Spała211 KB
Plan działoności Zakładu Karnego w In owrocławiu na rok 2021.pdf
  
22.12.2020 11:37Krzysztof Spała70 KB
SPRAWOZDANIE.pdf
  
15.03.2021 12:01Krzysztof Spała157 KB
Zarządzenie nr 75 OT.pdf
  
01.09.2020 11:19Krzysztof Spała119 KB
Zarządzenie nr 76 OPI.pdf
  
01.09.2020 11:19Krzysztof Spała126 KB
Zarządzenie nr 77 OPII.pdf
  
01.09.2020 11:19Krzysztof Spała118 KB
Zarządzenie nr 80 OZ.pdf
  
01.09.2020 11:20Krzysztof Spała103 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  
17.06.2020 12:43Krzysztof Spała340 KB