Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.pdf
  
OŚWAIDCZENIE.pdf
  
Plan działoności Zakładu Karnego w In owrocławiu na rok 2021.pdf
  
SPRAWOZDANIE.pdf
  
Zarządzenie nr 75 OT.pdf
  
Zarządzenie nr 76 OPI.pdf
  
Zarządzenie nr 77 OPII.pdf
  
Zarządzenie nr 80 OZ.pdf
  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf