Folder: Dział Kwatermistrzowski
  
01.03.2021 14:53Krzysztof Spała
Bilans.pdf
  
27.04.2021 13:05Łukasz Lewandowski197 KB
cennik -świąteczny.pdf
  
12.03.2021 15:06Krzysztof Spała115 KB
OA.pdf
  
27.04.2021 13:05Łukasz Lewandowski462 KB
Oświadczenie o zgodzie na nawiązanie kontaktu za pośrednictwem komunikatora Skype.pdf
  
15.03.2021 11:09Krzysztof Spała34 KB
OZ Toruń - cennik.pdf
  
12.03.2021 14:00Krzysztof Spała1095 KB
OZ Toruń Cennik Art. Chemiczne.pdf
  
12.03.2021 14:00Krzysztof Spała596 KB
OZ Toruń Zamówienie na paczkę realizowana w punkcie sprzedaży.pdf
  
12.03.2021 13:53Krzysztof Spała995 KB
Plan zamówień publicznych 2021.pdf
  
22.03.2021 14:50Krzysztof Spała599 KB
Rachunek zysków i strat.pdf
  
27.04.2021 13:05Łukasz Lewandowski160 KB
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego.pdf
  
31.03.2021 09:16Krzysztof Spała1137 KB
skype oz.pdf
  
15.03.2021 11:03Krzysztof Spała574 KB
skype zk.pdf
  
15.03.2021 11:03Krzysztof Spała537 KB
zamowienie-na-paczke-zk-inowroclaw.pdf
  
12.03.2021 12:26Krzysztof Spała102 KB
Zasady paczki odzieżowe OZ Toruń.pdf
  
15.03.2021 10:00Krzysztof Spała29 KB
Zasady przyjmowania paczek Inowrocław.pdf
  
15.03.2021 09:48Krzysztof Spała39 KB
Zasady przyjmowania paczek odzieżowo - higienicznych ZK w Inorocławiu.pdf
  
12.03.2021 13:46Krzysztof Spała155 KB
Zasady przyjmowania paczek odzieżowo - higienicznych.pdf
  
15.03.2021 09:31Krzysztof Spała29 KB
Zasady przyjmowania paczek OZ Toruń.pdf
  
15.03.2021 10:00Krzysztof Spała38 KB
Zasady przyjmowania paczek ZK Inowrocław.pdf
  
15.03.2021 09:31Krzysztof Spała39 KB
Zasady przyjmowania paczek ZK w Inowrocławiu.pdf
  
16.03.2021 17:25Krzysztof Spała415 KB
Zasady przyjmowania paczek ZK.pdf
  
16.03.2021 16:39Krzysztof Spała40 KB
Zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
27.04.2021 13:05Łukasz Lewandowski96 KB
ZK Inowrocław - cennik ważny od 23.01.2021.pdf
  
12.03.2021 12:27Krzysztof Spała2176 KB