Folder: Dział Kwatermistrzowski
  
Bilans.pdf
  
cennik -świąteczny.pdf
  
OA.pdf
  
Oświadczenie o zgodzie na nawiązanie kontaktu za pośrednictwem komunikatora Skype.pdf
  
OZ Toruń - cennik.pdf
  
OZ Toruń Cennik Art. Chemiczne.pdf
  
OZ Toruń Zamówienie na paczkę realizowana w punkcie sprzedaży.pdf
  
Plan działalności na 2022 r..pdf
  
Plan zamówień publicznych 2021.pdf
  
Rachunek zysków i strat.pdf
  
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego.pdf
  
skype oz.pdf
  
skype zk.pdf
  
Sprawozdanie finansowe za rok 2021.pdf
  
zamowienie-na-paczke-zk-inowroclaw.pdf
  
ZARZĄDZENIE nr 55 2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu z dnia 15 lipca 2021 roku dla Oddziału Zewnętrznego w Toruniu Zakładu Karnego w Inowrocławiu.pdf
  
Zasady paczki odzieżowe OZ Toruń.pdf
  
Zasady przyjmowania paczek Inowrocław.pdf
  
Zasady przyjmowania paczek odzieżowo - higienicznych ZK w Inorocławiu.pdf
  
Zasady przyjmowania paczek odzieżowo - higienicznych.pdf
  
Zasady przyjmowania paczek OZ Toruń.pdf
  
Zasady przyjmowania paczek ZK Inowrocław.pdf
  
Zasady przyjmowania paczek ZK w Inowrocławiu.pdf
  
Zasady przyjmowania paczek ZK.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
ZK Inowrocław - cennik ważny od 23.01.2021.pdf