Folder: 2018 r
  
31.pdf
  
32.pdf
  
Zarządzenie nr 32-2022.pdf
  
zarządzenie nr 40.pdf
Wyewidencjonowane do: Adam Pilarskizarządzenie nr 40.pdf
Wyewidencjonowane do: Adam Pilarski
  
Zarządzenie nr 74 2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.pdf
  
Zarządzenie nr. 31-2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie porządku wewnętrznego Oddziału Penitencjarnego nr 1 Zakaldu karnego w Inowrocławiu.pdf
  
Zarządzenie nr. 31-2022.pdf
  
Zarządzenie nr. 35-2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie porządku wewnętrznego Oddziału Terapeutycznego Zakaldu karnego w Inowrocławiu.pdf
  
Zarządzenie nr. 35-2022.pdf