Folder: 2018
  
Folder: 2019r
  
Folder: 2020r
  
Folder: 2021r
  
Folder: Ogłoszenie o przetargu
  
Folder: porządek wewnętrzny
  
Bilans 2022.pdf
  
Bilans jednostki budzetowej na 31.12.2021.pdf
  
BIP.doc
Wyewidencjonowane do: Przemysław KurzynaBIP.doc
Wyewidencjonowane do: Przemysław Kurzyna
  
cennik kantyna swiateczny.pdf
  
Efektywność energetyczna w roku 2017.odt
  
Inforamcja dodatkowa 2022.pdf
  
Informacja dodatkowa na 31.12.2021.pdf
  
nieodplatne przekazanie.docx
  
Ogłoszednie przetargu publicznego.pdf
  
Ogłoszenie - sprzedaż pieca konwekcyjno - parowego CPC 101.pdf
  
Ogłoszenie przetargu.pdf
  
oświadczenie 16.03.pdf
  
oświadczenie 2022.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2021.pdf
  
plan dzialalnosci 2011.pdf
Wyewidencjonowane do: Artur Przybyszplan dzialalnosci 2011.pdf
Wyewidencjonowane do: Artur Przybysz
  
plan dzialalnosci 2012.pdf
Wyewidencjonowane do: Artur Przybyszplan dzialalnosci 2012.pdf
Wyewidencjonowane do: Artur Przybysz
  
plan działalności 2014.pdf
  
plan działalności 2017.pdf
Wyewidencjonowane do: Artur Przybyszplan działalności 2017.pdf
Wyewidencjonowane do: Artur Przybysz
  
Plan działalności 2019.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2023.pdf
  
Plan działalności na rok 2013.pdf
  
plan działalności.pdf
Wyewidencjonowane do: Przemysław Kurzynaplan działalności.pdf
Wyewidencjonowane do: Przemysław Kurzyna
  
plan.pdf
Wyewidencjonowane do: Mariusz Budnyplan.pdf
Wyewidencjonowane do: Mariusz Budny
  
Porzdek wewnętrzny OZ Toruń 12.05.2022.pdf
  
Rachunek zysków i stant na 31.12.2021.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2022.pdf
  
sprawozdanie 2022.pdf
  
sprawozdanie finansowe2018.pdf
  
Sprawozdanie z planu działalności 2021.pdf
  
Zestawienie zmian 2022.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
  
ZK Inowrocław- informacja o zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.pdf
  
ZK Inowrocław- piec konwekcyjno-parowy - II przetarg.pdf