Folder: Plan działalności Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim na 2012 rok
  
Folder: Plan działalności Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim na rok 2012
  
2012r.doc
Wyewidencjonowane do: Małgorzata Zielińska2012r.doc
Wyewidencjonowane do: Małgorzata Zielińska
  
2012r.pdf
  
2017 porządek AŚ Kamień Pom.pdf
  
31 2017 w spr. porządku wewnętrznego OZ Buniewice.pdf
  
32 2017 Zmieniajace zarządzenie w sorawie porzadku wewnetrznego Aresztu śledczego w Kamieniu Pomorskim.pdf
  
35 2017 zmieniajace zarządzenie w spr. porządku wewnętrznego.pdf
  
37 2017 zmien. zarządz. w spr. porządku OZ Buniewice.pdf
  
40 2017 Zmieniajace zarządzenie w sprawie porzadku wewnetrznego Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim.pdf
  
49 2017Zmieniające  zarządzenie w spr.  porządku  wewnętrznego OZ Buniewice.pdf
  
5 2017 w spr. porządku wewnętrznego OZ Buniewice.pdf
  
6 2017 Zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego Oddziału Zewnętrznego w Buniewicach.pdf
  
Audyt5.zip
  
Aukcja II.pdf
  
Aukcja Lublin 3 izoterma.pdf
  
Informacja Lublin 3 - Izoterma.pdf
  
Informacja z wykonania PLANU DZIAŁALNOŚCI jednostki na koniec 2013r. - AŚ Kamien Pomorski.pdf
  
Informacja z wykonania PLANU DZIAŁALNOŚCI jednostki na koniec 2013r. - AŚ w Kamieniu.pdf
  
Informacja z wykonania planu na koniec 2014.pdf
  
Inormacja o zbędnych składnikach.pdf
Wyewidencjonowane do: Agnieszka BogutaInormacja o zbędnych składnikach.pdf
Wyewidencjonowane do: Agnieszka Boguta
  
Nowy OpenDocument Dokument tekstowy.odt
  
oswiadczenie dyra za  2014.pdf
  
Oświadczenie Dyrektora AŚ w Kamieniu Pom. o stanie kontroli zarządczej za 2014.pdf
  
Oświadczenie Dyrektora AŚ w Kamieniu Pomorskim.pdf
  
Oświadczenie Dyrektora BIP.JPG
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej Dyrektora AŚ w Kamieniu za rok 2013.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej Dyrektora AŚ w Kamieniu.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora za 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI   2015.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI  AŚ w Kamieniu Pomorskim na 2014r. cz A i C.pdf
  
Plan działalności AŚ  na 2017.jpg
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI AŚ w Kamieniu Pom. na 2015 rok.pdf
  
Plan działalności AŚ w Kamieniu Pomorskim na rok 2018.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2012r. część A.doc
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2012r. część A.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2012r.bis.doc
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2012r.bis.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2013. część A i C.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI na 2016.pdf
  
Sprawozdanie z działalności Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim za 2015 rok.pdf
  
Sprawozdanie z planu  działalności AŚ  za 2016.pdf
  
Sprawozdanie za 2011 II.JPG
  
Sprawozdanie za 2012 rok.pdf
  
Zarządzenie nr 21 201 6 AŚ.pdf
  
Zarządzenie nr 22 201 6 OZ.pdf