Bilans 2020 r..pdf
  
07.05.2021 07:50Przemysław Urbańczyk219 KB
Bilans za 2018.pdf
  
09.05.2019 13:19Przemysław Urbańczyk623 KB
Bilans za 2019 r..pdf
  
08.05.2020 10:11Przemysław Urbańczyk656 KB
Informacja dodatkowa 2020.pdf
  
07.05.2021 07:50Przemysław Urbańczyk267 KB
Informacja dodatkowa za 2018.pdf
  
09.05.2019 13:20Przemysław Urbańczyk2850 KB
Informacja dodatkowa za 2019 r..pdf
  
08.05.2020 10:11Przemysław Urbańczyk2950 KB
Rachunek zysków i strat 2020 r..pdf
  
07.05.2021 07:50Przemysław Urbańczyk211 KB
Rachunek Zysków i Strat za 2018.pdf
  
09.05.2019 13:20Przemysław Urbańczyk523 KB
Rachunek Zysków i Strat za 2019 r..pdf
  
08.05.2020 10:11Przemysław Urbańczyk563 KB
Zestawienie zmian w funduszu 2020 r..pdf
  
07.05.2021 07:50Przemysław Urbańczyk203 KB
Zestawienie zmian w Funduszu za 2019 r..pdf
  
08.05.2020 10:11Przemysław Urbańczyk487 KB
Zestawienie zmian w funduszy za 2018.pdf
  
09.05.2019 13:20Przemysław Urbańczyk453 KB