Folder: Bilans
  
Folder: Dokumenty Urzędowe
  
Folder: Efektywność energetyczna
  
Folder: Ogłoszenia
  
art.-chemiczne.pdf
Wyewidencjonowane do: Adam Połacikart.-chemiczne.pdf
Wyewidencjonowane do: Adam Połacik
  
art.-spozywcze.pdf
  
art.-tytoniowe.pdf
  
Informacja.pdf
  
Informacja_2.pdf
  
Nowy OpenDocument Dokument tekstowy.odt
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011.PDF
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013.pdf
  
Plan dzialanosci 2011.pdf
  
Plan działalności 2012.pdf
  
Plan działalności na rok 2017.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan w dniu 01.01.2021 r.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci za 2011.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013.pdf
  
Unieważnienie BIP, strona SW.odt
  
Wniosek.PDF
  
zakupy - efektywność energetyczna.doc
  
zapytanie gazy techniczne.odt
  
Zarządzenie nr 1 z 2 stycznia 2017 r  - w sprawie Porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 162 z 2 lipca 2020 r. - zm. zarz. w spr. Porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 164 z 30 listopada 2017 r. - w spr. Porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 164 z 6 lipca 2020 r. - zm. zarz. w spr. Porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 198  z 1 lipca  2021 r. w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Katowicach.pdf
  
Zarządzenie nr 21 z 26 stycznia 2023 r. w sprawie Porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Katowicach.pdf
  
Zarządzenie nr 210 z dnia 12 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Kato.pdf
  
Zarządzenie nr 25 z 3 lutego  2020 r. w sprawie Porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Katowicach.pdf
  
Zarządzenie nr 251 z  5 października  2020 r. w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Katowicach.pdf
  
Zarządzenie nr 276 z 27 października 2020 r. - zm. zarz. w spr. Porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 285 z 3 listopada 2020 r. - zm. zarz. w spr. Porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 81 z  25 czerwca 2018 r   - w spr  porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Katowicach (2).pdf
  
Zarządzenie nr 96 z 7 sierpnia 2017 r. - zm. zarz. w spr. Porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 97 z 26 września 2016 r. - w sprawie Porządku wewnętrznego.pdf