Folder: test
  
BIP LUBLIN TOWOS.pdf
  
CCF20230111_0001.pdf
  
img083.pdf
  
img180.pdf
  
img708.pdf
  
INFORMACJA O DAROWIŹNIE SKŁADNIKA.pdf
  
INFORMACJA O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach_2.pdf
  
ogłoszeni o aukcji.pdf
  
ogłoszenie o aukcji (przepust).pdf
  
Ogłoszenie o aukcji Trafo 08.09.2022.pdf
  
Ogłoszenie o aukcji Trafo 2022.pdf
  
OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
  
OGŁOSZENIE.pdf
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej za rok 2012.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli 2021.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.pdf
  
plan dzialalności AŚ w Kielcach na 2022 rok.pdf
  
Plan działalności 2012r.pdf
  
Plan Działalności Aresztu Śledczego w Kielcach na rok 2017.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Kielcach na rok 2018.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Kielcach na rok 2019.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Kielcach na rok 2020.pdf
  
Plan działalności na 2015 rok.pdf
  
Plan Działalności_na_rok_2014.pdf
  
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI.pdf
  
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK FINANSOWY 2020.pdf
  
plan postępowań.pdf
  
plan zamówień.pdf
  
Plan_dzialalnosci_2011.jpg
  
Porządek  Nr 5.pdf
  
Porządek Nr  6.pdf
  
Porządek Nr  7.pdf
  
Porządek Nr 30.pdf
  
Porządek Nr 31.pdf
  
Porządek Nr 32.pdf
  
porządek.pdf
  
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 01_01_2021 (podpisany).pdf
  
Sprawozdania finansowe za 2018 rok.pdf
  
sprawozdania finansowe za 2019 r..pdf
  
sprawozdania finansowe za 2020 r..pdf
  
sprawozdania finansowe za 2021 r..pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci za rok 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012_1.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019.pdf
  
sprawozdanie z wykonbania planu_2021.pdf
  
wykaz zbędnych i zużytych składników 2022.pdf
  
zalacznik_1.pdf
  
ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy.pdf
  
Załącznik nr 1.pdf
  
ZAŁĄCZNIK NR 2 opis sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy.pdf
  
Załącznik nr 2.pdf
  
ZAŁĄCZNIK NR 3 umowa dzierżawy hali.pdf
  
ZAŁĄCZNIK NR 3 wzór umowy dzierżawy hali.pdf
  
Załącznik nr 3.pdf
  
ZAŁĄCZNIK NR 4 rodo.pdf
  
ZARZĄDZENIE Nr 1.pdf
  
ZARZĄDZENIE NR 15.pdf
  
Zarządzenie nr 31_2022.pdf
  
ZARZĄDZENIE.pdf
  
zbędne i zużyte składniki 2021.pdf
  
Zbędne składniki_BIP.pdf