Folder: Działania Aresztu Śledczego w Krasnymstawie w  celu poprawy efektywności energetycznej
  
Folder: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
  
Folder: plan
  
Folder: Plan działalności 2018 rok
  
Folder: Plan działalności na rok 2013
  
Folder: Plan działalności na rok 2014
  
Folder: Plan działalności na rok 2015
  
Folder: PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2016
  
Folder: porządek wewnetrzny
  
Folder: porządek wewnętrzny
  
Folder: Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013
  
Folder: Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014
  
Folder: Wybrakówka Areszt Sledczy w Krasnymstawie
  
2016_11_21_13_23_24.pdf
  
2016_11_21_13_23_43.pdf
  
2016_12_13_09_39_16.pdf
  
2019_02_27_08_56_18.pdf
  
2019_02_27_09_15_09.pdf
  
Bilans AŚ Krasnystaw.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2018 roku.pdf
  
bip.doc
  
Informacja dodatkowa AŚ Krasnystaw.pdf
  
Informacja dodatkowa jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
Plan działalności AŚ Krasnystaw 2012.pdf
  
Plan działalności na 2019 r.pdf
  
Plan działalności na 2020 rok.pdf
  
Plan działalności na 2023 rok.pdf
  
plan działania.pdf
  
plan.pdf
  
plan2.pdf
  
Porządek wewnętrzny na BIP.pdf
  
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY od 28.05.2018 r.pdf
  
porządek wewnętrzny.pdf
  
Rachunek zysków i strat AŚ Krasnystaw.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku.pdf
  
Raport o zapewnieniu dostępności.pdf
  
zarządzenie nr 17.2022 w sprawie zmiany porządku wewnętrznego.pdf
  
Zestawienie zmian w fundusz AŚ Krasnystaw.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku.pdf