Folder: Działania Aresztu Śledczego w Krasnymstawie w  celu poprawy efektywności energetycznej
  
13.09.2016 12:36Paweł Pietszczyk
Folder: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
  
22.01.2015 12:48Anna Wasilewska
Folder: plan
  
03.01.2012 13:54Karolina Bojarczuk
Folder: Plan działalności 2018 rok
  
15.01.2018 14:21Magdalena Łukowiec
Folder: Plan działalności na rok 2013
  
28.03.2013 08:41Anna Wasilewska
Folder: Plan działalności na rok 2014
  
22.01.2015 12:49Anna Wasilewska
Folder: Plan działalności na rok 2015
  
22.01.2015 12:50Anna Wasilewska
Folder: PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2016
  
15.12.2015 13:23Paweł Pietszczyk
Folder: porządek wewnetrzny
  
05.10.2016 08:35Paweł Pietszczyk
Folder: porządek wewnętrzny
  
14.09.2016 10:47Paweł Pietszczyk
Folder: Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013
  
22.01.2015 12:46Anna Wasilewska
Folder: Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014
  
13.03.2015 13:00Anna Wasilewska
Folder: Wybrakówka Areszt Sledczy w Krasnymstawie
  
13.05.2015 12:58Mariusz Mazur
2016_11_21_13_23_24.pdf
  
21.11.2016 13:33Paweł Pietszczyk355 KB
2016_11_21_13_23_43.pdf
  
21.11.2016 13:33Paweł Pietszczyk419 KB
2016_12_13_09_39_16.pdf
  
13.12.2016 09:43Paweł Pietszczyk272 KB
2019_02_27_08_56_18.pdf
  
27.02.2019 09:05Magdalena Łukowiec206 KB
2019_02_27_09_15_09.pdf
  
27.02.2019 09:15Magdalena Łukowiec75 KB
Bilans AŚ Krasnystaw.pdf
  
21.04.2020 11:14Magdalena Łukowiec111 KB
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2018 roku.pdf
  
08.05.2019 13:17Magdalena Łukowiec223 KB
bip.doc
  
01.09.2015 12:26Mariusz Mazur31 KB
Informacja dodatkowa AŚ Krasnystaw.pdf
  
21.04.2020 11:14Magdalena Łukowiec374 KB
Informacja dodatkowa jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku.pdf
  
08.05.2019 13:19Magdalena Łukowiec266 KB
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
07.03.2018 15:19Magdalena Łukowiec403 KB
Plan działalności AŚ Krasnystaw 2012.pdf
  
04.01.2012 13:21Karolina Bojarczuk585 KB
Plan działalności na 2019 r.pdf
  
19.12.2018 11:42Magdalena Łukowiec262 KB
Plan działalności na 2020 rok.pdf
  
11.12.2019 14:50Magdalena Łukowiec278 KB
plan.pdf
  
13.10.2011 11:21Karolina Bojarczuk578 KB
plan2.pdf
  
13.10.2011 11:28Karolina Bojarczuk1632 KB
Porządek wewnętrzny na BIP.pdf
  
30.11.2018 09:11Magdalena Łukowiec342 KB
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY od 28.05.2018 r.pdf
  
28.05.2018 10:00Magdalena Łukowiec371 KB
Rachunek zysków i strat AŚ Krasnystaw.pdf
  
21.04.2020 11:14Magdalena Łukowiec84 KB
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku.pdf
  
08.05.2019 13:20Magdalena Łukowiec217 KB
Zestawienie zmian w fundusz AŚ Krasnystaw.pdf
  
21.04.2020 11:14Magdalena Łukowiec74 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku.pdf
  
08.05.2019 13:20Magdalena Łukowiec209 KB