12.pdf
  
2011_oswiadczenie.pdf
  
2011_sprawozdanie.pdf
  
2012_plan_dzialalnosci.pdf
  
2012_sprawozdanie.pdf
  
20120514_ogloszenie_przetargu.pdf
  
20120613_ogloszenie_przetargu.pdf
  
2013_oswiadczenie_za_rok2012.pdf
  
2013_plan_dzialalnosci.pdf
  
2013-oswiadczenie.pdf
  
2013-sprawozdanie.pdf
  
2014-oswiadczenie.pdf
  
2014-plan-dzialalnosci.pdf
  
2014-sprawozdanie.pdf
  
2015-oswiadczenie .pdf
  
2015-plan-dzialalnosci.pdf
  
2015-sprawozdanie.pdf
  
2016-plan-dzialalnosci.pdf
  
Nr15.pdf
  
Nr6.pdf
  
ośw. o stanie kontroli zarz za 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Lesznie za rok 2016.doc
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Lesznie za rok 2016.pdf
  
Plan działalności 2018.pdf
  
Plan działalności na 2017 AS Leszno.pdf
  
spr. z planu dizłal. za 2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Lesznie za rok 2016.doc
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Lesznie za rok 2016.pdf
  
Zarzadzenie nr 32 2017.pdf
  
Zarządzenie Nr 15 Dyrektora Aresztu Śledczego w Lesznie z dnia 26.09.2016 (2).pdf
  
Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Aresztu Śledczego w Lesznie z dnia 02 stycznia 2017 roku.pdf
  
Zarządzenie Nr 40 Dyrektora Aresztu Śledczego w Lesznie z dnia 23 sierpnia 2017 roku.pdf
  
Zarządzenie Nr 46 Dyrektora Aresztu Śledczego w Lesznie z dnia 23 listopada 2017 roku.pdf