01 Sprawozdanie_20150304_0001.pdf
  
bilans.pdf
  
informacja.pdf
  
kontr_zarz_2017.pdf
  
kontrola_zarz2018.pdf
  
oswiadczenia_2018.pdf
  
oswiadczenie_2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli 2015.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli za 2013.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontrolii zarządczej.pdf
  
Oświadczenie o stanie KZ 2014.pdf
  
plan 2015.pdf
  
Plan dzialalnosci 2017.pdf
  
Plan działalności Aresztu 2014.pdf
  
plan_dzial_2017.pdf
  
plan_dzialalnosci2017.pdf
  
plan2016.pdf
  
plandzialanosci2019.pdf
  
porzadek74.pdf
  
rachunek.pdf
  
sprawozdanie 2014.pdf
  
Sprawozdanie z planu działalności.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu 2015.pdf
  
Sprawozdanie.pdf
  
sprawozdanie_2017.pdf
  
sprawozdanie_plan2018.pdf
  
zarz_1_2019.pdf
  
zarz_29_2019.pdf
  
zarz_5_2019.pdf
  
zarz_74_2019.pdf
  
zarz100_2018.pdf
  
zbedne2019.pdf
  
zestawienie.pdf