Zarządzenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu nr 5-2022 z dnia 25.02.2022 roku zmieniające zarządzenie nr 28-2021 z dnia 01.12.2022 roku.pdf
  
Zarządzenie nr 1 na 2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 18.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w spr  porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 19.2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku w spr  porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 28.2021 Dyrektora Areszu Śledczego w Międzyrzeczu z dnia 01 grudnia 2021 roku w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 5-2022 z dnia 25.02.2022 roku zm. zarządzenie nr 28-2021.pdf