Bilans.pdf
  
Informacja dodatkowa.pdf
  
Rachunek zysków i strat.pdf
  
Sprawozdania finansowe jednostki za 2018 rok.pdf
  
Zestawienie zmian  w funduszu.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu.pdf