Folder: Hala produkcyjna
  
Folder: Nabór do Służby Więziennej 2019
  
Folder: Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
  
Folder: Plany działalności
  
Folder: Porządki wewnętrzne
  
Folder: Sprawozdania finansowe jednostki
  
Folder: Sprawozdania z wykonania działalności
  
20_16 porządek wewnętrzny.pdf
  
20151231114213986.pdf
  
20171228plandzialalnosci2018.pdf
  
Bilans.pdf
  
Cennik kantyna - od dnia 01.03.2021.pdf
  
Druk zamówienia na paczkę.pdf
  
Informacja dodatkwa.pdf
  
kontrola za.pdf
  
nowy plan działalności 2013 r.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015r.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli.pdf
  
oświadczenie za stan konrtoli za 2014.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚC 2012 cz.A i C.pdf
  
plan działalności 2011.pdf
  
plan działalności 2012.pdf
Wyewidencjonowane do: Tomasz Ciesiółkaplan działalności 2012.pdf
Wyewidencjonowane do: Tomasz Ciesiółka
  
plan działalności 2013.pdf
  
plan działalności 2014.pdf
  
plan działalności 2015.pdf
  
plan działalności 2016.pdf
  
plan działalności 2017.pdf
  
Plan działalności 2018.pdf
  
Rachunek zysków i strat.pdf
  
sprawozdanie z planu działalności za 2017 r. - AŚ Międzyrzecz.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności 2011 rok.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności 2012 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2013 rok.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2015 r.-3.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2016 r.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu za 2014.pdf
  
sprawozdanie za 2013.pdf
  
Zarządzenie nr 10.2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzec.pdf
  
Zarządzenie nr 15.2018 Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu z dnia 28.06.2018 r. zmieniające zarządzenie nr 40.2017.pdf
  
Zarządzenie nr 40_2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku w spr. porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 8_2017 z dnia 27.01.2017 roku w spr. porządku wewnętrznego.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu.pdf