Folder: Hala produkcyjna
  
30.11.2018 08:18Jacek Ćwiertnia
Folder: Nabór do Służby Więziennej 2019
  
15.11.2018 15:03Jacek Ćwiertnia
Folder: Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
  
02.03.2018 14:59Jacek Ćwiertnia
Folder: Plany działalności
  
19.12.2018 15:48Jacek Ćwiertnia
Folder: Porządki wewnętrzne
  
30.01.2019 16:33Jacek Ćwiertnia
Folder: Sprawozdania finansowe jednostki
  
09.05.2019 08:36Jacek Ćwiertnia
Folder: Sprawozdania z wykonania działalności
  
02.03.2018 15:00Jacek Ćwiertnia
20_16 porządek wewnętrzny.pdf
  
05.10.2016 13:46Tomasz Ciesiółka234 KB
20151231114213986.pdf
  
31.12.2015 11:53Tomasz Ciesiółka518 KB
20171228plandzialalnosci2018.pdf
  
28.12.2017 14:56Jacek Ćwiertnia39 KB
Bilans.pdf
  
08.05.2020 16:07Tomasz Ciesiółka2846 KB
Cennik kantyna - od dnia 01.03.2021.pdf
  
15.03.2021 08:26Jacek Ćwiertnia2332 KB
Druk zamówienia na paczkę.pdf
  
15.03.2021 09:20Jacek Ćwiertnia41 KB
Informacja dodatkwa.pdf
  
08.05.2020 15:50Tomasz Ciesiółka396 KB
kontrola za.pdf
  
22.03.2013 14:15Tomasz Ciesiółka401 KB
nowy plan działalności 2013 r.pdf
  
14.05.2013 09:51Tomasz Ciesiółka735 KB
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok.pdf
  
17.05.2012 12:52Tomasz Ciesiółka267 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok.pdf
  
31.01.2014 09:40Tomasz Ciesiółka420 KB
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015r.pdf
  
14.03.2016 13:49Tomasz Ciesiółka413 KB
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
24.03.2017 07:15Tomasz Ciesiółka298 KB
oświadczenie o stanie kontroli.pdf
  
31.01.2014 09:35Tomasz Ciesiółka420 KB
oświadczenie za stan konrtoli za 2014.pdf
  
07.04.2015 09:38Tomasz Ciesiółka426 KB
PLAN DZIAŁALNOŚC 2012 cz.A i C.pdf
  
29.02.2012 14:08Tomasz Ciesiółka57 KB
plan działalności 2011.pdf
  
29.12.2011 22:10Tomasz Ciesiółka463 KB
plan działalności 2012.pdf
Wyewidencjonowane do: Tomasz Ciesiółkaplan działalności 2012.pdf
Wyewidencjonowane do: Tomasz Ciesiółka
  
29.12.2011 21:49Tomasz Ciesiółka312 KB
plan działalności 2013.pdf
  
14.05.2013 09:32Tomasz Ciesiółka733 KB
plan działalności 2014.pdf
  
27.12.2013 08:53Tomasz Ciesiółka765 KB
plan działalności 2015.pdf
  
31.12.2014 08:09Tomasz Ciesiółka469 KB
plan działalności 2016.pdf
  
31.12.2015 11:54Tomasz Ciesiółka518 KB
plan działalności 2017.pdf
  
02.01.2017 12:09Tomasz Ciesiółka239 KB
Plan działalności 2018.pdf
  
28.12.2017 14:58Jacek Ćwiertnia39 KB
Rachunek zysków i strat.pdf
  
08.05.2020 15:51Tomasz Ciesiółka116 KB
sprawozdanie z planu działalności za 2017 r. - AŚ Międzyrzecz.pdf
  
16.01.2018 12:31Jacek Ćwiertnia55 KB
sprawozdanie z wykonania planu działalności 2011 rok.pdf
  
17.09.2013 10:35Tomasz Ciesiółka542 KB
sprawozdanie z wykonania planu działalności 2012 rok.pdf
  
17.09.2013 10:37Tomasz Ciesiółka2892 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2013 rok.pdf
  
05.02.2014 14:09Tomasz Ciesiółka2065 KB
sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2015 r.-3.pdf
  
25.02.2016 10:02Tomasz Ciesiółka1046 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2016 r.pdf
  
05.01.2018 14:29Jacek Ćwiertnia121 KB
sprawozdanie z wykonania planu za 2014.pdf
  
07.04.2015 09:36Tomasz Ciesiółka1272 KB
sprawozdanie za 2013.pdf
  
31.01.2014 09:38Tomasz Ciesiółka2068 KB
Zarządzenie nr 10.2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzec.pdf
  
16.03.2021 07:27Jacek Ćwiertnia417 KB
Zarządzenie nr 15.2018 Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu z dnia 28.06.2018 r. zmieniające zarządzenie nr 40.2017.pdf
  
13.08.2018 15:27Jacek Ćwiertnia61 KB
Zarządzenie nr 40_2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku w spr. porządku wewnętrznego.pdf
  
11.12.2017 09:19Jacek Ćwiertnia244 KB
Zarządzenie nr 8_2017 z dnia 27.01.2017 roku w spr. porządku wewnętrznego.pdf
  
07.06.2017 07:37Jacek Ćwiertnia168 KB
zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
08.05.2020 15:51Tomasz Ciesiółka108 KB