030 Wykaz Zbędnych i Zużytych Składników BIP-Zabezpieczenia.pdf
  
09-02-2021 Zarządzenie Nr 212021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
1 Kontrola przewodów kominowych 2010-12-22.pdf
  
1 Kontrola przewodów kominowych 2011-12-09.pdf
  
1 Kontrola przewodów kominowych 2012-12-11.pdf
  
1 Kontrola przewodów kominowych 2013.05.27.pdf
  
1 Kontrola przewodów kominowych 2014-11-05.pdf
  
1 Kontrola przewodów kominowych 2015-10-27.pdf
  
1 Kontrola przewodów kominowych 2016-10-25.pdf
  
1 Kontrola przewodów kominowych 2017-10-18.pdf
  
1 Kontrola przewodów kominowych 2018-10-16.pdf
  
1 Kontrola przewodów kominowych 2019-10-09.pdf
  
1 Kontrola przewodów kominowych 2020-04-03.pdf
  
1 Kontrola Sanitarna 05-02-2013.pdf
  
1 Kontrola Sanitarna 19-02-2013.pdf
  
1 Kontrola sanitarna 2015-02-27.pdf
  
1 Kontrola sanitarna 2016-05-20.pdf
  
1 Kontrola sanitarna 2017-02-21.pdf
  
1 Kontrola sanitarna 2018-01-31.pdf
  
1 Kontrola sanitarna 2019-07-16.pdf
  
1 Kontrola sanitarno epidemiologiczna przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w dniu 05.02.2013 r..pdf
Wyewidencjonowane do: Marek Niewiadomski1 Kontrola sanitarno epidemiologiczna przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w dniu 05.02.2013 r..pdf
Wyewidencjonowane do: Marek Niewiadomski
  
1 Protokół kontroli pięcioletniej 2014-05-15.pdf
  
1 Zaarzadzenie nr 47 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 19 marca 2020 r..pdf
  
1 Zaarzadzenie nr 47.pdf
  
13-09-2021 Zarządzenie nr 1452021 Dyrekotra Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
13-09-2021 Zarządzenie nr 1462021 Dyrekotra Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
13-09-2021 Zarządzenie nr 1472021 Dyrekotra Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
14-06-2021 Wytyczne nr 32021 Dyrekotra Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
19-03-2020 Wytyczne nr 22020 Dyrekotra Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
2 Kontrola przewodów kominowych 2010-12-22.pdf
  
2 Kontrola przewodów kominowych 2011-12-09.pdf
  
2 Kontrola przewodów kominowych 2012-12-11.pdf
  
2 Kontrola przewodów kominowych 2014-02-27.pdf
  
2 Kontrola przewodów kominowych 2015-10-27.pdf
  
2 Kontrola przewodów kominowych 2016-10-25.pdf
  
2 Kontrola przewodów kominowych 2017-10-11.pdf
  
2 Kontrola przewodów kominowych 2018-10-16.pdf
  
2 Kontrola przewodów kominowych 2019-10-11.pdf
  
2 Kontrola Sanitarna 12-09-2013.pdf
  
2 Kontrola Sanitarna 17-11-2014.pdf
  
2 Kontrola sanitarna 2015-02.27.pdf
  
2 Kontrola sanitarna 2016-10-24.pdf
  
2 Kontrola sanitarna 2017-10-06.pdf
  
2 Kontrola sanitarna 2018-05-08.pdf
  
2 Kontrola sanitarna 2019-07-16.pdf
  
2 Kontrola utrzymania należytego stanu sanitarnego w AŚ w Olsztynie przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w dniu 12.09.2013 r..pdf
  
2 Protokół kontroli pięcioletniej 2014-05-21.pdf
  
2 Zaarzadzenie nr 49 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 r..pdf
  
2 Zaarzadzenie nr 49.pdf
  
2010-10-04 odp skarga zasadna.pdf
  
2014-03-03 odp skarga zasadna.pdf
  
2015-09-07 odp skarga zasadna.pdf
  
2015-09-10 odp skarga zasadna.pdf
  
2016-07-08 odp skarga zasadna.pdf
  
2016-11-28 odp skarga zasadna.pdf
  
2017-05-09 odp skarga zasadna.pdf
  
2017-06-26 odp skarga zasadna.pdf
  
2017-08-16 odp skarga zasadna.pdf
  
2018-01-09 odp skarga zasadna.pdf
  
2018-10-19 odp skarga zasadna.pdf
  
2019-01-24 odp skarga zasadna.pdf
  
2019-04-30 odp skarga zasadna.pdf
  
2019-05-14 odp skarga zasadna.pdf
  
2019-07-30 odp skarga zasadna.pdf
  
2019-10-15 Zarządzenie Dyrekotra AŚ nr 70-2019.pdf
  
2020-01-27 odp zasadna RPO.pdf
  
2020-02-19 Analiza za 2019.pdf
  
2020-04-03 odp skarga zasadna.pdf
  
2020-04-07 odp skarga zasadna.pdf
  
2020-05-22 odp skarga zasadna.pdf
  
2020-09-11 odp skarga zasadna.pdf
  
2020-10-19 odp skarga zasadna.pdf
  
2020-12-28 odp skarga zasadna.pdf
  
2021-01-05 odp skarga zasadna.pdf
  
2021-01-29 Analiza za 2020.pdf
  
2021-03-22 odp skarga zasadna.pdf
  
2021-05-05 odp skarga zasadna.pdf
  
2021-05-05 zarządzenie nr 68-2021 porządek wewnętrzny OZ Olszyn.pdf
  
2021-06-28 odp skarga zasadna.pdf
  
2021-07-05 kontrola sanitarna.pdf
  
2021-07-14 kontrola sanitarna.pdf
  
2021-07-30 Zarządzenie Dyrektora AŚ nr 128-2021.pdf
  
2021-08-04 kontrola sprawdzająca blok żywieniowy.pdf
  
2021-08-06 zarządzenie nr 130-2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
2021-08-20 zarządzenie nr 134-2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
2021-09-03 zarządzenie nr 141-2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
2021-09-17 zarządzenie nr 149-2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
2021-10-01 kontrola sanitarno - epidemiologiczna ambulatorium AŚ w Olsztynie.pdf
  
2021-10-01 kontrola sanitarno - epidemiologiczna ambulatorium OZ AŚ w Olsztynie.pdf
  
2021-10-01 zarządzenie nr 157-2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
2021-10-15 zarządzenie 163-2021 Dyrektora AŚ w Olsztynie.pdf
  
2022-03-21 Analiza za 2021.pdf
  
2022-05-06 informacja_o_zbędnych_i_zużytych_składnikach_majątku_ruchomego.pdf
  
2022-05-06_informacja_o_zbędnych_i_zużytych_składnikach_majątku_ruchomego.pdf
  
2022-07-04 Instrukcja Dyrekotra AŚ nr 7-2022.pdf
  
2022-11-09 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
2023-01-03 zarządzenie nr 1-2023 Dyrekotra AŚ.pdf
  
2023-01-03 zarządzenie nr 2-2023 Dyrektora AŚ.pdf
  
2023-01-03 zarządzenie nr 3-2023 Dyrektora AŚ.pdf
  
2023-01-10 zarządzenie 8-2023 Dyrektora AŚ Olsztyn.pdf
  
2023-02-23 Zarządzenie nr 38-2023 Dyrektora AŚ.pdf
  
2023-03-07 zarządzenie Dyrektora AŚ nr 44-2023.pdf
  
2023-03-07 zarządzenie Dyrektora AŚ nr 45-2023.pdf
  
2023-03-07 zarządzenie Dyrektora AŚ nr 46-2023.pdf
  
3 Kontrola przewodów kominowych 2014-11-05.pdf
  
3 Kontrola przewodów kominowych 2019-04-23.pdf
  
3 Kontrola Sanitarna 19-11-2014.pdf
  
3 Kontrola sanitarna 2015-03-03.pdf
  
3 Kontrola sanitarna 2016-10-21.pdf
  
3 Kontrola sanitarna 2017-12-13.pdf
  
3 Kontrola sanitarna 2018-05-08.pdf
  
3 Kontrola sanitarna 2019-10-18.pdf
  
3 Kontrola Sanitarna 24-09-2013.pdf
  
3 Kontrola utrzymania należytego stanu sanitarnego w OZ AŚ w Olsztynie przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w dniu 24.09.2013.pdf
  
3 Protokół kontroli pięcioletniej 2019-05-20.pdf
  
3 Zaarzadzenie nr 55 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2020 r..pdf
  
3 Zaarzadzenie nr 55.pdf
  
4 Kontrola przewodów kominowych 2014-02-27.pdf
  
4 Kontrola Sanitarna 15-12-2014.pdf
  
4 Kontrola Sanitarna 19-11-2013.pdf
  
4 Kontrola sanitarna 2015-12-15.pdf
  
4 Kontrola sanitarna 2016-10-21.pdf
  
4 Kontrola sanitarna 2017-12-15.pdf
  
4 Kontrola sanitarna 2018-09-04.pdf
  
4 Kontrola sanitarna 2019-10-18.pdf
  
4 Kontrola sanitarna żywienia zbiorowego w AŚ w Olsztynie przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w dniu 19.11.2013 r.pdf
  
4 Protokół kontroli pięcioletniej 2019-05-17.pdf
  
4 Zaarzadzenie nr 64 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2020 r..pdf
  
4 Zaarzadzenie nr 64.pdf
  
5 Kontrola Sanitarna 02-12-2013.pdf
  
5 Kontrola Sanitarna 15-12-2014.pdf
  
5 Kontrola sanitarna 2015-12-17.pdf
  
5 Kontrola sanitarna 2016-10-25.pdf
  
5 Kontrola sanitarna 2018-10-02.pdf
  
5 Kontrola sanitarna 2019-10-31.pdf
  
5 Kontrola sanitarna bloku żywienia Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w dniu 02.12.2013 r..pdf
  
5 Protokół kontroli pięcioletniej 2019-12-02.pdf
  
6 Kontrola sanitarna 2016-10-25.pdf
  
6 Kontrola sanitarna 2018-10-02.pdf
  
6 Kontrola sanitarna 2019-11-05.pdf
  
7 Kontrola sanitarna 2018-10-19.pdf
  
8 Kontrola sanitarna 2018-10-19.pdf
  
9 Kontrola sanitarna 2018-12-11.pdf
  
AS_OLSZTYN_BIP_zbędne_16-04-2019.pdf
  
Bilans 2018.pdf
  
bilans 2019.pdf
  
bilans 2020.pdf
  
BILANS 2021.pdf
  
BilansAresztŚledczywOlsztynie_za2018r.pdf
  
bron.pdf
  
Cennik AS OLSZTYN maj 2020.pdf
  
Cennik AS OLSZTYN marzec2021.pdf
  
Cennik Dubliny.pdf
  
Cennik OZ OLSZTYN Marzec 2021.pdf
  
Cennik OZ OLSZTYN Wrzesien 2020.pdf
  
Cennik OZ SZCZYTNO marzec 2021.pdf
  
Deklaracja dostępności BIP.pdf
  
Druk na paczkę zamówienie internetowe AS Olsztyn.pdf
  
Druk na paczkę zamówienie internetowe OZ Olsztyn.pdf
  
Druk na paczkę zamówienie internetowe OZ Szczytno.pdf
  
Informacja dodatkowa 2019.pdf
  
Informacja dodatkowa 2020.pdf
  
Informacja dodatkowa 2021.pdf
  
Informacja dodatkowa za 2018.pdf
  
Odpowiedź_luty_2022.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli.pdf
  
Oświadczenie2016.pdf
  
OZ_SZCZYTNO_BIP_zbędne_15-04-2019.pdf
  
plan 2012.pdf
  
Plan 2016.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2011.pdf
  
Plan2011.pdf
  
plan2013.pdf
  
plan2014.pdf
  
Plan2016.pdf
  
Plan2017.pdf
  
Porzadek_Wewnetrzny_AS_Olsztyn24-08-2018.pdf
  
Porzadek_Wewnetrzny_OZ_Olsztyn24-08-2018.pdf
  
Porzadek_wewnetrznyAS_OZ_Olsztyn.pdf
  
PorzadekAS_OZ_30XII2016.pdf
  
PorzadekAS_OZ_31_07_2017.pdf
  
Porządek_wewnętrzny_AS_OLSZTYN_1_02_2019.pdf
  
Porządek_wewnętrzny_OZ_OLSZTYN_1_02_2019.pdf
  
Porządek_wewnętrzny_OZ_SZCZYTNO_1_02_2019.pdf
  
PW_ZD72_Areszt_wrzesien_2019.pdf
  
PW_ZD73_OZ_Szczytno_wrzesien_2019.pdf
  
PW_ZD74_OZ_Olsztyn_wrzesien_2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2018.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2020.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2021.pdf
  
Raport o stanie dostępności.pdf
  
Receptury zup.pdf
  
RMS  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2231).pdf
  
RMS  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2290).pdf
  
RMS  (Dz.U. z 2003 r. Nr 194 poz. 1903).pdf
  
RMS ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2224).pdf
  
RMS (Dz.U. z 2016 r. poz. 1804).pdf
  
RMS w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych z dnia 19 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2224).pdf
  
RMS z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1804).pdf
  
RMS z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacjno-porzadkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2231).pdf
  
RMS z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2290).pdf
  
RMS z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z 2003 r. Nr 194 poz. 1903).pdf
  
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych z dnia 19 grudnia 2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2224).pdf
  
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2290).pdf
  
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1804).pdf
  
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacjno-porzadkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2231).pdf
  
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z 2003 r. Nr 194 poz. 1903).pdf
  
Schemat postepowania w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.pdf
  
Schemat postepowania.pdf
  
Sprawozdanie z wizytacji Aresztu Śledczego w Olsztynie SSO w Olsztynie 2013 r..pdf
  
Sprawozdanie z wizytacji Aresztu Śledczego w Olsztynie SSO w Olsztynie 2017 r..pdf
  
Sprawozdanie z wizytacji Aresztu Śledczego w Olsztynie SSO w Olsztynie 2021 r..pdf
  
Sprawozdanie z wizytacji Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie SSO w Olsztynie 2021 r..pdf
  
sprawozdanie2011.pdf
  
Sprawozdanie2016.pdf
  
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 628 z późn. zm.).pdf
  
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).pdf
  
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).pdf
  
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).pdf
  
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 713 z późn. zm.).pdf
  
Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf
  
Zarzadzenie 134 2020 Dyrektora AŚ w olsztynie.pdf
  
Zarzadzenie_Nr_312020 porzadek_wewnetrzny_ OZ_Szczytno.pdf
  
Zarzadzenie_Nr_742019_Porzadek_wewnetrzny_OZ_Olsztyn.pdf
  
Zarządzenie nr 103-2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
Zarządzenie Nr 1062020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 31.07.2020 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 1122020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 17.08.2020 r..pdf
  
Zarządzenie nr 114-2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
Zarządzenie nr 115-2022 PW AŚ Olsztyn.pdf
  
Zarządzenie nr 116-2022 PW OZ Olsztyn.pdf
  
Zarządzenie nr 117-2022 PW OZ Szczytno.pdf
  
Zarządzenie Nr 1192020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 31.08.2020 r..pdf
  
Zarządzenie nr 119-2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
Zarządzenie nr 125-2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
Zarządzenie Nr 1362020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 30.09.2020 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 1462020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 16.10.2020 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 162021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 29.01.2021 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 1792020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 11.12.2020 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 242021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 12.02.2021 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 342021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 26.02.2021 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 352021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 01.03.2021 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 42021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 08.01.2021 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 452021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 26.03.2021 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 472020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 19.03.2020 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 492020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 26.03.2020 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 532021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 09.04.2021 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 552020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 10.04.2020 r..pdf
  
Zarządzenie Nr 642020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 30.04.2020.pdf
  
Zarządzenie nr 652021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 30.04.2021.pdf
  
Zarządzenie Nr 732020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 15.05.2020.pdf
  
Zarządzenie Nr 752021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 14 maja 2021r..pdf
  
Zarządzenie Nr 802020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 01.06.2020.pdf
  
Zarządzenie nr 81-2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
Zarządzenie Nr 842020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 15.06.2020.pdf
  
Zarządzenie Nr 912020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 29.06.2020.pdf
  
Zarządzenie nr 92-2021 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.pdf
  
Zarządzenie Nr 962020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie z dnia 13.07.2020 r..pdf
  
Zarządzenie_Nr_722019_Porzadek_wewnetrzny_AS_OLSZTYN.pdf
  
ZarządzenieNr 64-2018DyrektoraAŚ .pdf
  
ZarządzenieNr 87-2018DyrektoraAŚ .pdf
  
Zestawienie zmian funduszu 2019.pdf
  
Zestawienie zmian funduszu 2020.pdf
  
Zestawienie zmian funduszu 2021.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2018.pdf