Bilans 2018.pdf
  
Bilans 2019.pdf
  
Bilans 2020.pdf
  
Bilans 2021.pdf
  
Informacja dodatkowa 2018.pdf
  
Informacja dodatkowa 2019.pdf
  
Informacja dodatkowa 2020.pdf
  
Informacja dodatkowa 2021.pdf
  
Informacja dodatkowa 20214.pdf
  
Oświadczenie kontroli 2011.pdf
  
Oświadczenie kontroli 2012.pdf
  
Oświadczenie kontroli 2013.pdf
  
Oświadczenie kontroli 2014.pdf
  
Oświadczenie kontroli 2015.pdf
  
Oświadczenie kontroli 2016.pdf
  
Oświadczenie kontroli 2017.pdf
  
Oświadczenie kontroli 2018.pdf
  
Oświadczenie kontroli 2019.pdf
  
Oświadczenie kontroli 2020.pdf
  
Oświadczenie kontroli 2021.pdf
  
Oświadczenie kontroli 2022.pdf
  
Plan działalności 2011.pdf
  
Plan działalności 2012.pdf
  
Plan działalności 2013.pdf
  
Plan działalności 2014.pdf
  
Plan działalności 2015.pdf
  
Plan działalności 2016.pdf
  
Plan działalności 2017.pdf
  
Plan działalności 2018.pdf
  
Plan działalności 2019.pdf
  
Plan działalności 2020.pdf
  
Plan działalności 2021.pdf
  
Plan działalności 2022.pdf
  
Plan działalności 2023.pdf
  
Plan działalności.jpg
  
Porządek wewnętrzny z dnia 17 września 2022 roku.pdf
  
Porządek wewnętrzny.pdf
  
Rachunek ZiS 2018.pdf
  
Rachunek ZiS 2019.pdf
  
Rachunek ZiS 2020.pdf
  
Rachunek ZiS 2021.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępnoości podmiatu publicznego - forma dostępna.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępnoości podmiatu publicznego.pdf
  
Sprawozdanie z działalności 2011.pdf
  
Sprawozdanie z działalności 2012.pdf
  
Sprawozdanie z działalności 2013.pdf
  
Sprawozdanie z działalności 2014.pdf
  
Sprawozdanie z działalności 2015.pdf
  
Sprawozdanie z działalności 2016.pdf
  
Sprawozdanie z działalności 2017.pdf
  
Sprawozdanie z działalności 2018.pdf
  
Sprawozdanie z działalności 2019.pdf
  
Sprawozdanie z działalności 2020.pdf
  
Sprawozdanie z działalności 2021.pdf
  
Sprawozdanie z działalności 2022.pdf
  
Wybrak.pdf
  
Zarzadzenie Nr 20.pdf
  
zarządzenia 1-17.pdf
  
Zarządzenie Nr 17 Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2023 roku.pdf
  
Zarządzenie Nr 43 Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. z dnia 17 września 2022 roku.pdf
  
Zmiany w funduszu 2018.pdf
  
Zmiany w funduszu 2019.pdf
  
Zmiany w funduszu 2020.pdf
  
Zmiany w funduszu 2021.pdf