aneks_2017_1.pdf
  
kontrola_zarzadcza_2016.pdf
Wyewidencjonowane do: Michał Kuncickikontrola_zarzadcza_2016.pdf
Wyewidencjonowane do: Michał Kuncicki
  
oswiadczenie_2011.pdf
  
Oswiadczenie_2013.pdf
  
Oswiadczenie_2014.pdf
  
oswiadczenie_2015.pdf
  
oswiadczenie_2016.pdf
  
Oswiadczenie2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Płońsku za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie2012.pdf
Wyewidencjonowane do: Krzysztof BieniekOświadczenie2012.pdf
Wyewidencjonowane do: Krzysztof Bieniek
  
plan kontroli zarządczej 2017 AŚ Płońsk.pdf
  
PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ 2017.pdf
  
plan kontroli zarządczej 2018.pdf
  
plan_2012.pdf
  
Plan_2013.pdf
  
plan_dz._2012_1.jpg
  
plan_dz._2012_2.jpg
  
plan_dz._2012_3.jpg
  
Plan_dzialalnosci_2015.pdf
  
Plan_dzialalnosci_2016.pdf
  
PlanDzialalnosci__2014.pdf
  
PlanDzialalnosci_2013.pdf
  
PlanDzialalnosci_2014.pdf
  
Raport_IV_2014.pdf
  
raport2018.pdf
  
sprawozdanie_2011.pdf
  
Sprawozdanie_2013.pdf
  
Sprawozdanie2011.pdf
  
Sprawozdanie2012.pdf
  
Sprwoadanie z działalności za 2017 rok.pdf
  
zarzadzenie_2016_32.pdf
  
zarzadzenie_2017_16.pdf
  
zarzadzenie_2017_3.pdf
  
zarzadzenie_4_2018.pdf