20130228_oferta_pracy.pdf
  
20200519scan_20200519151236.pdf
  
Aneks do Zarządzenia 2022_24 DyrAŚ w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego dla Aresztu Śledczego w Słupsku.pdf
  
bilans 2019.pdf
  
Bilans_2021.12.31.pdf
  
informacja dodatkowa 2019.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku 13.10.2022.pdf
  
Informacja_dodatkowa_2021.12.31.pdf
  
Informacja_o_zużytych_składnikach_majątku_052022.pdf
  
informacja_zuzyte.pdf
  
katalog produktów kwiecień 2021 OZ Ustka.pdf
  
ocena przydatności.pdf
  
Oswiadczenie 2022.pdf
  
Oswiadczenie_o_kontroli_zarzadczej_2014.pdf
  
Oswiadczenie_o_kontroli_zarzadczej_2014_.pdf
Wyewidencjonowane do: Bartosz LepkaOswiadczenie_o_kontroli_zarzadczej_2014_.pdf
Wyewidencjonowane do: Bartosz Lepka
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AŚ Słupsk za 2016 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AŚ w Słupsku za rok 2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AŚ w Słupsku za rok 2021.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021.pdf
  
Plan działalności aś słupsk 2012.pdf
  
Plan działalności AŚ Słupsk na 2020.pdf
  
Plan działalności AŚ Słupsk na 2020r.pdf
  
Plan działalności AŚ Słupsk na 2022r.pdf
  
Plan działalności AŚ Słupsk na 2023.pdf
  
plan działania na 2023 rok.pdf
  
plan działania na recz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2022.pdf
  
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2022.pdf
  
Plan_AS_Slupsk_2016.pdf
  
plan_dzialalnosci_2013.jpg
  
PORZĄDEK WEW. WŁAŚCIWY.pdf
  
Porządek2023AS.pdf
  
Porządek2023OZ.pdf
  
procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w Areszcie Śledczym w Słupsku.pdf
  
Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.pdf
  
prot nr 1 komisji likwidacja 2018.pdf
  
protokol12017.pdf
  
rachunek zysków i strat 2019.pdf
  
Rachunek_zysków_i_strat_2021.12.31.pdf
  
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf
  
Sprawozdania finansowe za 2021 rok.pdf
  
sprawozdanie finansowe za rok 2019 AŚ Słupsk.pdf
  
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 AŚ w Słupsku.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności AŚ w Słupsku za rok 2016.pdf
  
Sprawozdanie za 2022.pdf
  
sprawozdanie_2021.pdf
  
Sprawozdanie_z_wyk_planu_za_2014.pdf
  
sprawozdanie_za_2011.pdf
  
Zarządzenie 2019_56 DyrAŚ w Słupsku z dn. 27.09.2019 w sprawie ustalenie porządku wewnętrznego dla AŚ Słupsk.pdf
  
Zarządzenie 2019_57 DyrAŚ w Słupsku z dn. 27.09.2019 w sprawie ustalenie porządku wew.pdf
  
Zarządzenie 2019_57 DyrAŚ w Słupsku z dn. 27.09.2019 w sprawie ustalenie porządku wewnętrznego dla OZ w Ustce AŚ w Słupsku.pdf
  
Zarzżdzenie 2022_6A DyrAŚ w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w OZ Ustka.pdf
  
zestawienie zmian w funduszu 2019.pdf
  
Zestawienie_zmian_funduszu_2021.12.31.pdf