Folder: ogłoszenie  o
  
2.1.AŚ_ŚREM - zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.pdf
  
2018 03 09 oswiadczenie.jpg
  
2018 03 09 sprawozdanie.jpg
  
Lista produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie Aresztu Śledczego w Śremie.pdf
  
OGŁOSZENIE - BIP.docx
  
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu służbowego NR3.pdf
Wyewidencjonowane do: Wojciech BinindaOgłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu służbowego NR3.pdf
Wyewidencjonowane do: Wojciech Bininda
  
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu służbowego.pdf
  
Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego.docx
  
oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej assrem za 2013.pdf
  
Ośwaidczenieo stanie kontroli zarządczej 2016.pdf
  
oświadczenie.pdf
  
plan dzialnosci  assrem na 2014.pdf
  
plan działalności na 2018.pdf
  
Plan pracy na 2017.pdf
  
plan-działalnosci-2016.pdf
  
siwz__kan_2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2016.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności assrem za rok 2013.pdf
  
sprawozdanie.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_AS_SREM_na_rok_2011.pdf
  
Zarządzenie nr 26-2017 w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym  w Śremie.pdf
  
Zarządzenie Nr 3-2017 w sprawie porządku  wewnętrznego AŚ w Śremie.pdf
  
Zarządzenie nr 38-2017 Dyrektora Aresztu Śledczego w  Śremie z dnia 09 czerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 38.pdf
  
Zarządzenie Nr 47-2016 Porządek Wewnętrzny.pdf