8. pdf - wybrak - 2013 - mail.pdf
  
11.06.2013 11:26Adam Robowski111 KB
aktualny porządek wewnętrzny.pdf
  
03.10.2016 15:00Adam Robowski219 KB
Bilans jednostki budżetowej.pdf
  
02.04.2021 08:14Adam Robowski1250 KB
bilans_2018.pdf
  
10.05.2019 09:14Adam Robowski1314 KB
bilans_2019.pdf
  
28.03.2020 15:57Adam Robowski1383 KB
BIP I.pdf
  
13.03.2019 09:12Marzena Grochocka-Buchholz943 KB
BIP II.pdf
  
13.03.2019 09:11Marzena Grochocka-Buchholz2154 KB
Informacja dodatkowa.pdf
  
02.04.2021 08:14Adam Robowski4752 KB
informacja dodatkowa_2018.pdf
  
10.05.2019 09:14Adam Robowski4639 KB
informacja dodatkowa_2019.pdf
  
28.03.2020 15:57Adam Robowski4744 KB
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH ARESZT ŚLEDCZY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM.pdf
  
01.03.2018 14:36Adam Robowski555 KB
Informacja o zbędnym składniku majątku Skarbu Państwa.pdf
  
19.12.2017 15:04Kamil Połom95 KB
klauzula informacyjna RODO.pdf
  
24.05.2019 11:32Adam Robowski60 KB
logo-do-maila.png
  
19.07.2017 12:18Adam Robowski4 KB
ochrona danych osobowych.pdf
  
06.02.2019 12:59Marzena Grochocka-Buchholz58 KB
ograniczenia stosowania RODO.pdf
  
06.02.2019 12:59Marzena Grochocka-Buchholz50 KB
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_2019.pdf
  
30.03.2021 14:43Adam Robowski625 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim za rok 2019.pdf
  
30.03.2021 14:39Adam Robowski577 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim za rok 2020.pdf
  
30.03.2021 14:43Adam Robowski577 KB
Plan dzialalnosci na rok 2018.pdf
  
24.04.2018 14:55Adam Robowski136 KB
Plan działalności na 2017.pdf
  
20.12.2016 13:42Adam Robowski135 KB
Plan działalności na 2021 rok.pdf
  
30.03.2021 14:43Adam Robowski529 KB
Plan postępowań 2020 Areszt Śledczy w Starogardzie Gd..pdf
  
29.05.2020 09:04Marzena Grochocka-Buchholz114 KB
plan_dzialalnosci_2012.pdf
  
04.01.2012 08:22Adam Robowski427 KB
Plan_dzialalnosci_2014.pdf
  
04.02.2014 07:49Adam Robowski480 KB
Plan_dzialalnosci2013.pdf
  
18.01.2013 09:11Adam Robowski530 KB
plan_dzialanosci.pdf
  
05.09.2011 09:13Adam Robowski621 KB
plan_dzialaności.pdf
Wyewidencjonowane do: Adam Robowskiplan_dzialaności.pdf
Wyewidencjonowane do: Adam Robowski
  
05.09.2011 08:44Adam Robowski621 KB
porządek wew BIP.pdf
  
31.08.2018 12:13Marzena Grochocka-Buchholz498 KB
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej.pdf
  
02.04.2021 08:14Adam Robowski1026 KB
rachunek_zysków_i_strat_2018.pdf
  
10.05.2019 09:14Adam Robowski1093 KB
rachunek_zysków_i_strat_2019.pdf
  
28.03.2020 15:57Adam Robowski1163 KB
S214PR0800018042307480.pdf
  
23.04.2018 09:58Adam Robowski360 KB
S214PR0800018042406480.pdf
  
24.04.2018 08:51Adam Robowski323 KB
S214PR0800018112112590.pdf
  
21.11.2018 15:08Adam Robowski132 KB
S214PR1700019032813240.pdf
  
08.04.2019 09:35Marzena Grochocka-Buchholz552 KB
S214PR1700020011714000.pdf
  
17.01.2020 13:06Adam Robowski580 KB
skanuj0001.pdf
  
27.03.2014 11:49Adam Robowski729 KB
skanuj0002.pdf
  
27.03.2014 11:51Adam Robowski539 KB
SKMBT_50115070210380.pdf
  
02.07.2015 10:54Adam Robowski164 KB
SKMBT_50116010412550.pdf
  
04.01.2016 12:55Adam Robowski134 KB
SKMBT_50116041414200.pdf
  
14.04.2016 14:43Adam Robowski540 KB
SKMBT_50116041414220.pdf
  
14.04.2016 14:43Adam Robowski534 KB
spr z plan dzial za 2019.pdf
  
21.12.2020 11:21Adam Robowski176 KB
sprawozdania finansowe 2017.pdf
  
08.05.2018 09:30Adam Robowski3677 KB
Sprawozdanie z dzialalnosci 2012.pdf
  
24.04.2018 14:55Adam Robowski1333 KB
Sprawozdanie z dzialalnosci 2014.pdf
  
24.04.2018 14:55Adam Robowski1108 KB
Sprawozdanie z dzialalnosci 2015.pdf
  
24.04.2018 14:55Adam Robowski1126 KB
Sprawozdanie z dzialalnosci 2016.pdf
  
24.04.2018 14:55Adam Robowski1104 KB
Sprawozdanie z dzialalnosci 2017.pdf
  
24.04.2018 14:55Adam Robowski742 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działaności Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim za rok 2020.pdf
  
30.03.2021 14:39Adam Robowski862 KB
zamowienie_na_paczke.doc
  
05.01.2012 09:49Adam Robowski50 KB
zamowienie_na_paczke.pdf
  
05.01.2012 09:50Adam Robowski113 KB
Zarządzenie Nr 1 2017 porządek wewnętrzny wg stanu na dzień  01.06.2017.pdf
  
11.08.2017 10:03Marzena Grochocka-Buchholz144 KB
Zarządzenie Nr 1 2017 porządek wewnętrzny.pdf
  
30.01.2017 11:56Adam Robowski143 KB
Zarządzenie Nr 1 w sprawie porzadku wewnętrznego.pdf
Wyewidencjonowane do: Marzena Grochocka-BuchholzZarządzenie Nr 1 w sprawie porzadku wewnętrznego.pdf
Wyewidencjonowane do: Marzena Grochocka-Buchholz
  
13.08.2018 13:09Marzena Grochocka-Buchholz1011 KB
Zarządzenie Nr 2 zmieniające Zarządzenie nr 1 z 2017 roku.pdf
  
13.08.2018 13:51Marzena Grochocka-Buchholz62 KB
Zarządzenie Nr 5 zmieniające Zarządzenie nr 1 z 2017 roku.pdf
  
13.08.2018 13:52Marzena Grochocka-Buchholz212 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.pdf
  
02.04.2021 08:15Adam Robowski888 KB
zestawienie_zmian_w_funduszu_2018.pdf
  
10.05.2019 09:14Adam Robowski972 KB
zestawienie_zmian_w_funduszu_2019.pdf
  
28.03.2020 15:57Adam Robowski1017 KB
zuzyte zbedne skladniki.pdf
  
27.04.2016 14:53Adam Robowski461 KB