8. pdf - wybrak - 2013 - mail.pdf
  
aktualny porządek wewnętrzny.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej2023.pdf
  
Bilans za 2021r.pdf
  
bilans_2018.pdf
  
bilans_2019.pdf
  
BIP I.pdf
  
BIP II.pdf
  
Informacja dodatkowa.pdf
  
informacja dodatkowa_2018.pdf
  
informacja dodatkowa_2019.pdf
  
Informacja dodatkowa2023.pdf
  
INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH ARESZT ŚLEDCZY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM.pdf
  
Informacja o zbędnym składniku majątku Skarbu Państwa.pdf
  
informacja_o_zbednych_skladnikach_majatku_ruchomego.pdf
  
klauzula informacyjna RODO.pdf
  
logo-do-maila.png
  
ochrona danych osobowych.pdf
  
Ogłoszenie AS  Starogard Gdański.pdf
  
ograniczenia stosowania RODO.pdf
  
oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim za rok 2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim za rok 2020.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021r..pdf
  
Plan dzialalnosci na rok 2018.pdf
  
Plan działalności na 2017.pdf
  
Plan działalności na 2021 rok.pdf
  
Plan działalności na 2022r..pdf
  
Plan postępowań 2020 Areszt Śledczy w Starogardzie Gd..pdf
  
plan_dzialalnosci_2012.pdf
  
Plan_dzialalnosci_2014.pdf
  
Plan_dzialalnosci2013.pdf
  
plan_dzialanosci.pdf
  
plan_dzialaności.pdf
Wyewidencjonowane do: Adam Robowskiplan_dzialaności.pdf
Wyewidencjonowane do: Adam Robowski
  
porządek wew BIP.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej2023.pdf
  
Rachunek zysków i strat za 2021 r.pdf
  
rachunek_zysków_i_strat_2018.pdf
  
rachunek_zysków_i_strat_2019.pdf
  
Raport o stanie dostepności.pdf
  
S214PR0800018042307480.pdf
  
S214PR0800018042406480.pdf
  
S214PR0800018112112590.pdf
  
S214PR1700019032813240.pdf
  
S214PR1700020011714000.pdf
  
skanuj0001.pdf
  
skanuj0002.pdf
  
SKMBT_50115070210380.pdf
  
SKMBT_50116010412550.pdf
  
SKMBT_50116041414200.pdf
  
SKMBT_50116041414220.pdf
  
spr z plan dzial za 2019.pdf
  
sprawozdania finansowe 2017.pdf
  
Sprawozdanie z dzialalnosci 2012.pdf
  
Sprawozdanie z dzialalnosci 2014.pdf
  
Sprawozdanie z dzialalnosci 2015.pdf
  
Sprawozdanie z dzialalnosci 2016.pdf
  
Sprawozdanie z dzialalnosci 2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2021r..pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działaności Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim za rok 2020.pdf
  
zamowienie_na_paczke.doc
  
zamowienie_na_paczke.pdf
  
Zarządzenie Nr 1 2017 porządek wewnętrzny wg stanu na dzień  01.06.2017.pdf
  
Zarządzenie Nr 1 2017 porządek wewnętrzny.pdf
  
Zarządzenie Nr 1 2023 Porządek wewnętrzny.pdf
  
Zarządzenie Nr 1 w sprawie porzadku wewnętrznego.pdf
Wyewidencjonowane do: Marzena Grochocka-BuchholzZarządzenie Nr 1 w sprawie porzadku wewnętrznego.pdf
Wyewidencjonowane do: Marzena Grochocka-Buchholz
  
Zarządzenie nr 15 w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr 2 zmieniające Zarządzenie nr 1 z 2017 roku.pdf
  
Zarządzenie Nr 21 w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr 5 zmieniające Zarządzenie nr 1 z 2017 roku.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej2023.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu za 2021 r.pdf
  
zestawienie_zmian_w_funduszu_2018.pdf
  
zestawienie_zmian_w_funduszu_2019.pdf
  
zuzyte zbedne skladniki.pdf