17.19.pdf
  
3.19.pdf
Wyewidencjonowane do: Radosław Chrulski3.19.pdf
Wyewidencjonowane do: Radosław Chrulski
  
AS Suwalki 2016.pdf
  
AS Suwalki porzadek wewn. zarz_45.22.pdf
  
AS Suwalki porzadek wewn. zarz_55.21.pdf
  
AS Suwalki porzadek wewn. zarz_58.22.pdf
  
AS w Suwalkach ogloszenie o zbednych skladnikach majatku ruchomego 05.2022.pdf
  
AS w Suwalkach ogloszenie zbedne skladniki majatku ruchomego.pdf
  
AŚ Suwałki porządek wewnętrzny 2017.pdf
  
AŚ Suwałki porządek wewnętrzny 2018.pdf
  
AŚ Suwałki porządek wewnętrzny sierpien 2017.pdf
  
Bilans 31.12.2019_Giżycko.pdf
  
Bilans 31.12.2019_Suwałki.pdf
  
Bilans 31.12.2020_Suwałki.pdf
  
Bilans jednostki AŚ Suwałki za 2021 r..pdf
  
BIP.pdf
  
efektywnosc_energetyczna_AS_Suwalki.odt
  
ETAPY I KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY W SW.docx
  
formularz ofertowy agregat 08.2021.docx
  
formularz ofertowy agregat 12.2021.pdf
  
formularz ofertowy obrabiarka 08.2021.docx
  
formularz ofertowy obrabiarka 12.2021.pdf
  
formularz ofertowy przetarg agregat.05.2019.docx
Wyewidencjonowane do: Radosław Chrulskiformularz ofertowy przetarg agregat.05.2019.docx
Wyewidencjonowane do: Radosław Chrulski
  
Formularz_agregat_05.06.2019.docx
  
Formularz_agregat_05.06.2019.pdf
  
IMG_0009.pdf
  
IMG_0010.pdf
  
informacja BIP-darowizna 06.2022.odt
  
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2017 roku I kw.docx
  
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2017 roku II kw.docx
  
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2018 roku II kw.docx
  
kontr_zarz_2017.pdf
  
korekta planu na 2014.pdf
  
Nabor_1.2023.pdf
  
Nabor_1.2023p.pdf
  
Nabor_14.2022.pdf
  
Nabor_16.2022.pdf
  
Nabor_18.2022.pdf
  
Nabor_2.2023.pdf
  
Nabor_3.2023.pdf
  
Nabor_4.2023.pdf
  
Nabor_6.2023.pdf
  
Nabor_7.2023.pdf
  
Nabór 12.2022.pdf
  
ogloszenie przetarg agregat.05.2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Radosław Chrulskiogloszenie przetarg agregat.05.2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Radosław Chrulski
  
ogłoszenie 20.11.2017 r. zbędne składniki rzeczowe.odt
  
OGŁOSZENIE DRUGI PRZETARG AGREGAT 12.2021.pdf
  
OGŁOSZENIE PRZETARG AGREGAT 11.2021.pdf
  
ogłoszenie zbedne 05.04.2022.pdf
  
ogłoszenie zbedne 24.02.2022.pdf
  
Ogłoszenie_agregat_05.06.2019.pdf
  
Ogłoszenie_zbedne_22.11.2019.pdf
  
Oswiadczenie2016.pdf
  
oświadczenie - dane osobowe.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontr.zarz.za2018.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarz. za 2019.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarz. za 2020.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej 2013.pdf
  
oświadczenie za 2014.pdf
  
oświadczenie za 2015.pdf
  
oświadczenie.pdf
  
Plan 2014.pdf
  
Plan dzialalnosci 2015.pdf
  
plan dzialalnosci 2016.pdf
  
plan dzialalnosci 2017.pdf
  
Plan dzialalnosci 2018.pdf
  
Plan dzialalnosci 2020.pdf
  
Plan dzialalnosci 2023.pdf
  
Plan dzialanosci 2019.pdf
  
plan działalności 2013.pdf
  
Plan działalności 2019.pdf
  
Plan działalności 2021r..pdf
  
Plan działalności AŚ Suwałki 2021.pdf
  
Plan działalności AŚ Suwałki 2022.jpg
  
PODANIE KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO SW.docx
  
porzadek2017.pdf
  
Porządek wewn. Zarz.62.20 z 18.11.2020.pdf
  
porządek wewnętrzny OZ Giżycko 2018.pdf
  
pporządek_AS_12.2018.pdf
  
pporządek_OZ_12.2018.pdf
  
Raport dostępności AŚ Suwałki - forma dostępna.pdf
  
Raport dostępności AŚ Suwałki.pdf
  
RMS w spr. przeprowadzania testu sprawności fizycznej w SW.pdf
  
RMS_SK_21.12.2016.pdf
  
RMS_TA_22.12.2016.pdf
  
spcommon.png
Wyewidencjonowane do: Karol Wądołowskispcommon.png
Wyewidencjonowane do: Karol Wądołowski
  
sprawozdanie z działalnosci za 2020.pdf
  
Sprawozdanie z działalności za 2013.pdf
  
Sprawozdanie z wizytacji SO Suwałki 2014.pdf
  
Sprawozdanie z wizytacji SO Suwałki XI-XII.2018.pdf
  
sprawozdanie z wykonania dział. za 2019.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu za 2018.pdf
  
sprawozdanie za 2014.pdf
  
sprawozdanie za 2015.pdf
  
sprawozdanie.pdf
  
Sprawozdanie2016.pdf
  
sprawozdanie2017.pdf
  
Załacznik nr 1 ankieta personalna-1.pdf
  
Załacznik nr 2 oświadczenie testy sprawności fizycznej.pdf
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA.docx
  
Załącznik nr 10 do SWZ - Projekt Budowlany.7z
  
Załącznik nr 10 do SWZ - Projekt Przyłącza Kanalizacji Sanitarnej.7z
  
Załącznik nr 10 do SWZ - Projekt Techniczny.7z
  
Załącznik nr 10 do SWZ - Przedmiary Robót.7z
  
Załącznik nr 10 do SWZ - STWiORB.7z
  
Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt Budowlany.7z
  
Załącznik nr 11 do SWZ - Projekt Techniczny.7z
  
Załącznik nr 11 do SWZ - Przedmiary Robót.7z
  
Załącznik nr 11 do SWZ - STWiORB.7z
  
załącznik nr 2 - ZGODA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO SW.docx
  
załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA - TEST SPR.FIZ_.pdf
  
Zarz 36.20 Porządek wewn.pdf
  
Zarządzenie 49.2022.pdf
  
zarządzenie PRAKTYKI STUDENCKIE.odt
  
ZARZĄDZENIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 25 12.odt
  
zbedne_skladniki_majatku_ruchomego_04_2019.pdf
  
Zbędne skł.maj.12.2018.doc
  
Zbędne, zużyte 09.2022.pdf