17.19.pdf
  
13.05.2019 14:25Radosław Chrulski4271 KB
3.19.pdf
Wyewidencjonowane do: Radosław Chrulski3.19.pdf
Wyewidencjonowane do: Radosław Chrulski
  
04.03.2019 11:41Radosław Chrulski4008 KB
AS Suwalki 2016.pdf
  
19.12.2016 09:58Michał Chrościelewski192 KB
AS w Suwalkach ogloszenie zbedne skladniki majatku ruchomego.pdf
  
10.05.2017 11:48Radosław Chrulski77 KB
AŚ Suwałki porządek wewnętrzny 2017.pdf
  
23.02.2017 14:08Radosław Chrulski225 KB
AŚ Suwałki porządek wewnętrzny 2018.pdf
  
09.04.2018 15:23Radosław Chrulski271 KB
AŚ Suwałki porządek wewnętrzny sierpien 2017.pdf
  
05.09.2017 10:43Radosław Chrulski242 KB
Bilans 31.12.2019_Giżycko.pdf
  
13.05.2020 15:05Radosław Chrulski3660 KB
Bilans 31.12.2019_Suwałki.pdf
  
13.05.2020 15:04Radosław Chrulski4090 KB
Bilans 31.12.2020_Suwałki.pdf
  
15.04.2021 15:16Radosław Chrulski6307 KB
BIP.pdf
  
15.10.2021 12:45Radosław Chrulski5154 KB
efektywnosc_energetyczna_AS_Suwalki.odt
  
18.09.2012 12:29Michał Chrościelewski13 KB
formularz ofertowy przetarg agregat.05.2019.docx
Wyewidencjonowane do: Radosław Chrulskiformularz ofertowy przetarg agregat.05.2019.docx
Wyewidencjonowane do: Radosław Chrulski
  
15.05.2019 14:56Radosław Chrulski28 KB
Formularz_agregat_05.06.2019.docx
  
06.06.2019 08:03Radosław Chrulski28 KB
Formularz_agregat_05.06.2019.pdf
  
06.06.2019 08:02Radosław Chrulski529 KB
IMG_0009.pdf
  
10.05.2019 12:56Radosław Chrulski2137 KB
IMG_0010.pdf
  
10.05.2019 12:57Radosław Chrulski2268 KB
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2017 roku I kw.docx
  
28.09.2017 13:44Radosław Chrulski18 KB
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2017 roku II kw.docx
  
28.09.2017 13:44Radosław Chrulski18 KB
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2018 roku II kw.docx
  
30.07.2018 11:04Radosław Chrulski23 KB
kontr_zarz_2017.pdf
  
09.03.2018 09:47Radosław Chrulski1437 KB
korekta planu na 2014.pdf
  
06.08.2014 08:35Michał Chrościelewski492 KB
ogloszenie przetarg agregat.05.2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Radosław Chrulskiogloszenie przetarg agregat.05.2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Radosław Chrulski
  
15.05.2019 14:56Radosław Chrulski599 KB
ogłoszenie 20.11.2017 r. zbędne składniki rzeczowe.odt
  
21.11.2017 09:02Radosław Chrulski27 KB
Ogłoszenie_agregat_05.06.2019.pdf
  
06.06.2019 08:02Radosław Chrulski595 KB
Ogłoszenie_zbedne_22.11.2019.pdf
  
22.11.2019 11:59Radosław Chrulski371 KB
Oswiadczenie2016.pdf
  
07.03.2017 10:13Radosław Chrulski834 KB
oświadczenie - dane osobowe.pdf
  
22.11.2019 12:20Radosław Chrulski36 KB
Oświadczenie o stanie kontr.zarz.za2018.pdf
  
19.03.2019 09:16Radosław Chrulski1268 KB
oświadczenie o stanie kontroli zarz. za 2019.pdf
  
25.02.2020 13:22Radosław Chrulski1120 KB
oświadczenie o stanie kontroli zarz. za 2020.pdf
  
04.03.2021 11:28Radosław Chrulski1534 KB
oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej 2013.pdf
  
24.03.2014 13:58Michał Chrościelewski833 KB
oświadczenie za 2014.pdf
  
17.03.2015 13:25Michał Chrościelewski1910 KB
oświadczenie za 2015.pdf
  
16.03.2016 12:13Michał Chrościelewski1116 KB
oświadczenie.pdf
  
02.04.2013 13:07Michał Chrościelewski680 KB
Plan 2014.pdf
  
07.01.2014 13:14Michał Chrościelewski335 KB
Plan dzialalnosci 2015.pdf
  
29.12.2014 15:05Michał Chrościelewski383 KB
plan dzialalnosci 2016.pdf
  
22.12.2015 11:16Michał Chrościelewski746 KB
plan dzialalnosci 2017.pdf
  
19.12.2016 09:50Michał Chrościelewski402 KB
Plan dzialalnosci 2018.pdf
  
28.12.2017 12:55Radosław Chrulski411 KB
Plan dzialalnosci 2020.pdf
  
12.12.2019 12:25Radosław Chrulski332 KB
Plan dzialanosci 2019.pdf
  
18.12.2018 14:25Radosław Chrulski285 KB
plan działalności 2013.pdf
  
31.12.2012 09:49Michał Chrościelewski305 KB
Plan działalności 2019.pdf
  
11.01.2019 08:51Radosław Chrulski310 KB
Plan działalności 2021r..pdf
  
29.12.2020 14:04Radosław Chrulski475 KB
Plan działalności AŚ Suwałki 2021.pdf
  
12.04.2021 11:42Radosław Chrulski470 KB
porzadek2017.pdf
  
14.09.2017 08:46Michał Chrościelewski258 KB
Porządek wewn. Zarz.62.20 z 18.11.2020.pdf
  
04.12.2020 14:37Radosław Chrulski8075 KB
porządek wewnętrzny OZ Giżycko 2018.pdf
  
21.08.2018 13:49Radosław Chrulski232 KB
pporządek_AS_12.2018.pdf
  
10.12.2018 08:36Radosław Chrulski626 KB
pporządek_OZ_12.2018.pdf
  
10.12.2018 08:36Radosław Chrulski509 KB
Raport dostępności AŚ Suwałki - forma dostępna.pdf
  
02.04.2021 15:36Radosław Chrulski62 KB
Raport dostępności AŚ Suwałki.pdf
  
02.04.2021 15:36Radosław Chrulski106 KB
sprawozdanie z działalnosci za 2020.pdf
  
04.03.2021 11:28Radosław Chrulski747 KB
Sprawozdanie z działalności za 2013.pdf
  
24.03.2014 13:59Michał Chrościelewski443 KB
Sprawozdanie z wizytacji SO Suwałki 2014.pdf
  
12.04.2021 08:00Radosław Chrulski7039 KB
Sprawozdanie z wizytacji SO Suwałki XI-XII.2018.pdf
  
29.12.2020 14:04Radosław Chrulski11773 KB
sprawozdanie z wykonania dział. za 2019.pdf
  
25.02.2020 13:22Radosław Chrulski510 KB
Sprawozdanie z wykonania planu za 2018.pdf
  
19.03.2019 09:16Radosław Chrulski634 KB
sprawozdanie za 2014.pdf
  
17.03.2015 13:26Michał Chrościelewski1166 KB
sprawozdanie za 2015.pdf
  
16.03.2016 12:13Michał Chrościelewski627 KB
sprawozdanie.pdf
  
02.04.2013 13:07Michał Chrościelewski509 KB
Sprawozdanie2016.pdf
  
07.03.2017 10:12Radosław Chrulski834 KB
sprawozdanie2017.pdf
  
19.04.2018 11:39Radosław Chrulski514 KB
Załacznik nr 1 ankieta personalna-1.pdf
  
24.12.2018 13:10Radosław Chrulski1715 KB
Załacznik nr 2 oświadczenie testy sprawności fizycznej.pdf
  
24.12.2018 13:10Radosław Chrulski173 KB
Zarz 36.20 Porządek wewn.pdf
  
01.07.2020 13:22Radosław Chrulski24966 KB
zarządzenie PRAKTYKI STUDENCKIE.odt
  
27.06.2013 11:46Michał Chrościelewski53 KB
ZARZĄDZENIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY 25 12.odt
  
27.06.2013 11:46Michał Chrościelewski32 KB
zbedne_skladniki_majatku_ruchomego_04_2019.pdf
  
05.04.2019 12:50Radosław Chrulski549 KB
Zbędne skł.maj.12.2018.doc
  
28.12.2018 13:17Radosław Chrulski33 KB