Folder: Kontrola zarządcza 2014
  
Folder: MAJATEK SW
  
Folder: Nabór
  
Folder: Oferta kantyna
  
aneks_porzadek
  
aneks_porzadek.pdf
  
AS Swidnica Porządek Wew.pdf
  
AŚ Świdnica - Zarządzenie wewnętrzne w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego.pdf
  
Bilans 2019.pdf
  
Bilans za 2020.pdf
  
Bilans za 2021.pdf
  
BIP.pdf
  
Informacja dodatkowa za 2021.pdf
  
Informacja dodtakowa za 2020.pdf
  
ogłoszenie o przetargu.pdf
  
osw_kont_zarz_2017.pdf
  
Oswi_kontr_2017.pdf
  
oswiad o stanie kontr zarzad za 2021.pdf
  
oswiad_o_stanie_kon_zarz_za_2014.pdf
  
oswiad2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok.pdf
  
Peugeot BIP.pdf
  
Plan dzial_2015_kontr.pdf
  
Plan dzial_2016_kontr.pdf
  
Plan działalności AŚ na 2020 r.pdf
  
Plan działaności na 2018r.pdf
  
Plan na 2017-kont.zarz.pdf
  
plan_dzialalnosci_20161216.pdf
  
plan_dzialanosci_2019.pdf
  
Porz_wewne_04_22.pdf
  
porzadek_2019.pdf
  
Porzadek_wew_2022_09.pdf
  
Porządek wew. 2.02.2023.pdf
  
Porządek wewnętrzny Świdnica z dn. 30.12.16.pdf
  
Porządek wewnętrzny z dnia 09_05_2017.odt
Wyewidencjonowane do: ANDRZEJ BUGAJSKIPorządek wewnętrzny z dnia 09_05_2017.odt
Wyewidencjonowane do: ANDRZEJ BUGAJSKI
  
Porządek wewnętrzny z dnia 2 lutego 2018_PDF.pdf
  
Porządek_tablica_20220919.pdf
  
proba.doc
Wyewidencjonowane do: ANDRZEJ BUGAJSKIproba.doc
Wyewidencjonowane do: ANDRZEJ BUGAJSKI
  
qqqqqq.pdf
  
Rachunek ZiS.pdf
  
Rachunek zysków i strat za 2020.pdf
  
Rachunek zysków i strat za 2021.pdf
  
Scan.pdf
  
SIWZ DKW 220-05-2012.doc
  
siwz_as_swidn_02_2012.doc
  
spraw2016.pdf
  
sprawozd z wyk planu za 2021.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dzialalności AŚ Swidnica za 2020 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostki 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu.pdf
  
Sprawozdanie_2016_kontr_zarz.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykon_pl_dzial_za_2014.pdf
  
wybrak_20180207.pdf
  
Wykaz do jednostek i BiP.doc
  
Wykaz do jednostek i BiP.pdf
  
Wykaz do jednostek i BiP_18.pdf
  
Zarządzenie wewnętrzne nr 26.2017 w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu za 2020.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu za 2021.pdf
  
Zestawienie zmian w Funduszu.pdf