Inform o zbednych i zuzytych skladnikach 2018.pdf
  
informacja roczna 2015 o realizacji NMF.pdf
  
Młodszy instruktor AŚ w Szamotułach.pdf
  
OGŁOSZENIE II.pdf
  
Ogłoszenie klimatyzator i xero.pdf
  
ogłoszenie rapiscan i rejestrator.doc
  
oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014r.pdf
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012.pdf
  
oświadczenie o kontroli zarządczej za 2016r.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  za 2017r.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora AŚ w Szamotułach za rok 2011.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013r.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015r.pdf
  
Plan dzialalnosci 2012.pdf
  
Plan dzialalnosci dla AS w Szamotulach na rok 2013.pdf
  
Plan działalności 2014.pdf
  
Plan działalności AŚ na 2016 rok.pdf
  
plan działalności AŚ Szamotuły na 2017 r.pdf
  
Plan działalności AŚ Szamotuły na rok 2018.pdf
  
Plan działalności na rok 2015 AŚ w Szamotułach.pdf
  
Spraw z wykonania planu działalności w AŚ w Szamotułach za 2015.pdf
  
sprawozd z wykon planu działalności AŚ za  2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci AS w Szamotulach.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci za 2013r.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności AŚ w Szamotułach na rok 2011.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2016 r.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu dziłalności AŚ w Szamotułach za 2014.pdf
  
Sprawozdanie z wykonanie planu działalności AŚ w Szmotułach za 2014.pdf
Wyewidencjonowane do: Michał NiemierkoSprawozdanie z wykonanie planu działalności AŚ w Szmotułach za 2014.pdf
Wyewidencjonowane do: Michał Niemierko
  
wybrakowka 2017.1.pdf
  
wybrakowka30012018.pdf
  
Wybrakówka.doc
  
WZÓR UMOWY klimatyzator i xero.pdf
  
WZÓR UMOWY.pdf
  
zalacznik 1 klimatyzator.doc
  
zalacznik 1.a.doc
  
zalacznik 1.doc
  
zalacznik 1.pdf
  
zalacznik 2 xero.doc
  
zalacznik 2.pdf
  
Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Aresztu Śledczego w Szamotułach z dnia 05 01 2017r.pdf
  
Zarządzenie Nr 25 Dyrektora Aresztu Śledczego w Szamotułach z dnia 22.08.2018.pdf
  
Zarządzenie Nr18 Dyrektora Aresztu Śledczego w Szamotułach z dnia 26.09.2016r.pdf