Folder: Porzadek Wewnętrzny AŚ Szczecin
  
Folder: Wybrakówka 2017
  
221185rgie_2015-03-10_10-02-54.pdf
  
221185rgie_2015-03-10_10-03-59.pdf
  
221185rgie_2016-01-18_14-28-09.pdf
  
Autosan inf. do JOSW.pdf
  
Bilans 2018.pdf
  
Bilans 2019.pdf
  
Bilans 2020.pdf
  
Bilans jednostkowy Roczny.xps
  
BILANS JESDNOSTKI 2021.pdf
  
BIP 2.docx
  
druk zamowienia na paczke.docx
  
Efekt Energetyczny.odt
  
Informacja dodatkowa 2018.pdf
  
Informacja dodatkowa 2019.pdf
  
Informacja dodatkowa 2020.pdf
  
INFORMACJA DODATKOWA 2021.pdf
  
Informacja dodatkowa jednostkowa Roczny.xps
  
KO Dyżury 2015 ogłoszenie-1.odt
  
kontr zarz 2012.doc
  
kontrola zarządcza na 2021-nasz plan ułożony w opiarciu o otrzymania z OISW.docx
  
Nabór XII 2018.pdf
  
Ocena techniczna Autosan.pdf
  
ogłoszenie o konkursie.pdf
  
ogłoszenie o konkursie2.pdf
  
Orzeczenie techniczne Peugeot.pdf
  
oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej za 2017 rok.pdf
  
oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej za 2018 rok.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_2013.pdf
  
Oświadczenie  2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej rok 2015.pdf
  
oświadczenie za 2011.pdf
  
Peugeot info do JOSW.pdf
  
Plan 2017.pdf
  
plan 2021.pdf
  
Plan Działalności Aresztu 2014.pdf
  
plan działalności aresztu na 2012.odt
  
Plan działalności Aresztu na 2018 r.pdf
  
Plan działalności Aresztu na 2018 rok.docx
  
Plan Działalności Aresztu na 2019 r.pdf
  
Plan Działalności Aresztu na 2019 rok.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Szczecinie na rok 2013.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI na 2017 r.docx -.doc
  
PLAN NA 2012.pdf
  
Porządek wewnętrzny - tekst jednolity.doc
Wyewidencjonowane do: Jacek SzumskiPorządek wewnętrzny - tekst jednolity.doc
Wyewidencjonowane do: Jacek Szumski
  
Porządek wewnętrzny 2017.pdf
  
porządek wewnętrzny 2020.pdf
  
Porządek Wewnętrzny 32-17.docx
  
PRALNICA.pdf
  
Pralnica.zip
  
Rachunek zysków i strat 2018.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2020.pdf
  
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2021.pdf
  
Rachunek zysków i strat Roczny.xps
  
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci aresztu sledczego w szczecinie za 2017 rok.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci aresztu sledczego w szczecinie za 2018 rok.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci aresztu sledczego w szczecinie za 2020 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu kontroli za rok 2015.pdf
  
sprawozdanie za 2011.pdf
  
Sprawozdanie.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_2013.pdf
  
udostepnione strony internetowe00.docx
  
w2012.doc
  
Wbrak BIP.pdf
  
wykonanie planu  za IV kw roku 2012.doc
  
z2012.doc
  
zamówienie na paczkę odzieżowa i higieniczna.pdf
  
zamówienie paczka żywnościowa i higieniczna.docx
  
Zestawienie zmian w funduszu 2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2019.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2020.pdf
  
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2021.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostkowy Roczny.xps