ANEKS DO PORZĄDKU WEWNĘTRZNEGO 1 LUTY 2020.pdf
  
31.01.2020 09:51Rafał Pawłowski712 KB
Bilans za 2018 rok.pdf
  
08.05.2019 13:51Sebastian Wymysło1211 KB
Bilans za 2019 r..pdf
  
08.05.2020 11:52Rafał Pawłowski701 KB
Bilans2020.pdf
  
04.05.2021 11:38Sebastian Wymysło663 KB
cennik I kwartał 2021r.pdf
  
12.03.2021 13:32Rafał Pawłowski24 KB
Ducato ogłoszenie o przetargu.pdf
  
12.03.2018 14:10Rafał Pawłowski1522 KB
formularz-zamowieniaASTG.pdf
  
02.01.2012 12:53Rafał Pawłowski141 KB
Informacja dodatkowa 2019 r..pdf
  
08.05.2020 11:52Rafał Pawłowski2977 KB
Informacja dodatkowa za 2018 rok.pdf
  
08.05.2019 13:52Sebastian Wymysło5027 KB
Informacja o  zbędnych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
09.03.2018 08:41Rafał Pawłowski45 KB
informacja o zamknięciu przetargu.pdf
  
20.03.2018 14:56Rafał Pawłowski372 KB
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.doc
  
22.06.2012 09:20Rafał Pawłowski28 KB
Informacjadodatkowa2020.pdf
  
04.05.2021 11:39Sebastian Wymysło2857 KB
ogłoszenie kontrakt_pielęgniarka.odt
  
16.08.2017 13:27Rafał Pawłowski12 KB
Ogłoszenie o aukcji LUBLIN.docx
  
18.12.2015 10:50Rafał Pawłowski24 KB
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2012.pdf
  
08.02.2013 11:21Rafał Pawłowski121 KB
Oświadczenie o stanie kontoli zarządczej za 2018 r. skan.pdf
  
12.03.2019 11:55Rafał Pawłowski505 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok.pdf
  
12.03.2015 12:49Rafał Pawłowski655 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok SCAN.pdf
  
15.02.2017 08:27Rafał Pawłowski678 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok.pdf
  
13.03.2018 08:00Rafał Pawłowski1153 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok.pdf
  
09.03.2020 15:14Rafał Pawłowski1182 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok.pdf
  
10.03.2021 14:53Rafał Pawłowski1043 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013.pdf
  
03.03.2014 10:36Rafał Pawłowski2193 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
  
07.03.2016 09:35Rafał Pawłowski1718 KB
Plan dzialalnosci na 2014 rok.pdf
  
07.03.2016 10:20Rafał Pawłowski63 KB
Plan działalności 2015 PDF.pdf
  
31.12.2014 10:40Rafał Pawłowski1410 KB
Plan działalności 2016.pdf
  
30.12.2015 11:51Rafał Pawłowski1089 KB
Plan Działalności Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach na rok 2017.pdf
  
15.12.2016 14:03Rafał Pawłowski272 KB
Plan działalności na 2018 rok.pdf
  
04.01.2018 08:09Rafał Pawłowski342 KB
Plan działalności na 2019 rok.pdf
  
14.12.2018 08:46Rafał Pawłowski448 KB
Plan działalności na 2020 rok.pdf
  
16.12.2019 11:09Rafał Pawłowski439 KB
Plan działalności na 2021 rok skan.pdf
  
30.12.2020 12:19Rafał Pawłowski441 KB
Plan działalności na rok 2015.pdf
  
07.03.2016 09:37Rafał Pawłowski1027 KB
PLAN ZAMOWIEN 2018.pdf
  
04.01.2018 13:33Rafał Pawłowski172 KB
Plan zamówień 2019.pdf
  
07.02.2019 13:17Rafał Pawłowski172 KB
Plan zamówień 2020.pdf
  
26.10.2020 11:34Rafał Pawłowski745 KB
Plan zamówień 2021.pdf
  
18.01.2021 12:42Rafał Pawłowski618 KB
Plan zamówień Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach na rok 2017.pdf
  
17.02.2017 07:54Rafał Pawłowski165 KB
Plan_dzialalnosci na 2013 rok.odt
  
31.12.2012 14:48Rafał Pawłowski20 KB
Plan_dzialalnosci na 2014 rok.odt
  
17.12.2013 07:23Rafał Pawłowski22 KB
Porz.wew ASTG.pdf
  
24.10.2016 12:52Rafał Pawłowski908 KB
Porządek wew 07_03_2018.pdf
  
06.04.2018 07:43Rafał Pawłowski840 KB
Porządek wew 07_03_2018_1.pdf
  
06.04.2018 07:44Rafał Pawłowski721 KB
Rachunek zysków i strat 2019 r..pdf
  
08.05.2020 11:52Rafał Pawłowski583 KB
Rachunek zysków i strat za 2018 rok.pdf
  
08.05.2019 13:52Sebastian Wymysło1061 KB
Rachunekzyskówistrat2020.pdf
  
04.05.2021 11:39Sebastian Wymysło563 KB
REGULAMIN antykorupcyjny_AŚTG.pdf
  
23.10.2018 11:28Rafał Pawłowski519 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Areszt Śledczy T.G. za 2014 rok.pdf
  
17.03.2015 09:27Rafał Pawłowski553 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2014 rok.pdf
  
12.03.2015 12:49Rafał Pawłowski553 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2017 rok.pdf
  
13.03.2018 07:47Rafał Pawłowski636 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2018 r. skan.pdf
  
12.03.2019 11:56Rafał Pawłowski595 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013.pdf
  
03.03.2014 10:36Rafał Pawłowski1830 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015.pdf
  
07.03.2016 09:36Rafał Pawłowski1628 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działanlości za 2020 r..pdf
  
10.03.2021 14:53Rafał Pawłowski728 KB
Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok SCAN.pdf
  
15.02.2017 08:26Rafał Pawłowski602 KB
Sprawozdanie z wykonania planu za 2019 rok.pdf
  
09.03.2020 15:14Rafał Pawłowski881 KB
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_Aresztu_Śledczego_w_Tarnowskicg_Górach_za_rok_2012.pdf
  
08.02.2013 11:21Rafał Pawłowski215 KB
Załącznik nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert_pielęgniarka.pdf
  
16.08.2017 13:28Rafał Pawłowski205 KB
Zarządzenie nr 43_2018 z dnia 31 lipca 2018 w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego.pdf
  
09.11.2018 10:22Rafał Pawłowski716 KB
Zarządzenie nr 46_2018 z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie zmiany zarządzen ia nr 43_2018.pdf
  
09.11.2018 10:25Rafał Pawłowski196 KB
Zestawienie zmian w funduszu 2019 r..pdf
  
08.05.2020 11:52Rafał Pawłowski522 KB
Zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok.pdf
  
08.05.2019 13:53Sebastian Wymysło865 KB
Zestawieniezmianwfunduszu2020.pdf
  
04.05.2021 11:39Sebastian Wymysło494 KB
zmiany w porządku wewnętrznym czerwiec 2020 r..pdf
  
19.06.2020 13:15Sebastian Wymysło799 KB