ANEKS DO PORZĄDKU WEWNĘTRZNEGO 1 LUTY 2020.pdf
  
Bilans 2021.pdf
  
Bilans za 2018 rok.pdf
  
Bilans za 2019 r..pdf
  
Bilans_2021.pdf
  
Bilans2020.pdf
  
cennik I kwartał 2021r.pdf
  
Ducato ogłoszenie o przetargu.pdf
  
formularz-zamowieniaASTG.pdf
  
Informacja dodatkowa 2019 r..pdf
  
Informacja dodatkowa 2021.pdf
  
Informacja dodatkowa za 2018 rok.pdf
  
Informacja o  zbędnych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
informacja o zamknięciu przetargu.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.doc
  
Informacjadodatkowa2020.pdf
  
ogłoszenie kontrakt_pielęgniarka.odt
  
Ogłoszenie o aukcji LUBLIN.docx
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_za_rok_2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontoli zarządczej za 2018 r. skan.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok SCAN.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok SKAN.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
  
Plan dzialalnosci na 2014 rok.pdf
  
Plan działalności 2015 PDF.pdf
  
Plan działalności 2016.pdf
  
Plan Działalności Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach na rok 2017.pdf
  
Plan działalności na 2018 rok.pdf
  
Plan działalności na 2019 rok.pdf
  
Plan działalności na 2020 rok.pdf
  
Plan działalności na 2021 rok skan.pdf
  
Plan działalności na 2022 rok.pdf
  
Plan działalności na 2023 rok ASTG.pdf
  
Plan działalności na rok 2015.pdf
  
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami AŚ Tarn Góry.pdf
  
PLAN ZAMOWIEN 2018.pdf
  
Plan zamówień 2019.pdf
  
Plan zamówień 2020.pdf
  
Plan zamówień 2021.pdf
  
plan zamówień 2022.pdf
  
Plan zamówień Aresztu Śledczeg w Tar.Górach na 2023 rok.pdf
  
Plan zamówień Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach na rok 2017.pdf
  
Plan_dzialalnosci na 2013 rok.odt
  
Plan_dzialalnosci na 2014 rok.odt
  
Porz.wew ASTG.pdf
  
Porządek wew 07_03_2018.pdf
  
Porządek wew 07_03_2018_1.pdf
  
porządek wewnętrzny wrzesień 2022 strona tytyłowa.pdf
  
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY WRZESIEŃ 2022.PDF
  
Rachunek zysków i strat 2019 r..pdf
  
Rachunek zysków i strat 2021.pdf
  
Rachunek zysków i strat za 2018 rok.pdf
  
Rachunekzyskówistrat2020.pdf
  
REGULAMIN antykorupcyjny_AŚTG.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Areszt Śledczy T.G. za 2014 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2014 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2017 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2018 r. skan.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2021 rok skan.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2021 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działanlości za 2020 r..pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu za 2016 rok SCAN.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu za 2019 rok.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_Aresztu_Śledczego_w_Tarnowskicg_Górach_za_rok_2012.pdf
  
Załącznik nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert_pielęgniarka.pdf
  
Załącznik nr_1 do zarządzenia 39_2022.PDF
  
Zarządzenie nr 43_2018 z dnia 31 lipca 2018 w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie nr 46_2018 z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie zmiany zarządzen ia nr 43_2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2019 r..pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2021.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok.pdf
  
Zestawieniezmianwfunduszu2020.pdf
  
zmiany w porządku wewnętrznym czerwiec 2020 r..pdf