Folder: Zarządzenia DG
  
19_UdzielaniezezwolenDzU2010122834.pdf
  
2_RegulaminorganizacyjnoporządkowywykonywaniaDzU20031521493.pdf
  
3_RegulaminorganizacyjnoporządkowywykonywaniaDzU20031521494.pdf
  
5_SposobyzałatwianiawnioskówDzU20031511467.pdf
  
8_ZnakgraficznySłużby.pdf
  
9_OdznakazazaslugiDzU20102011331.pdf
  
FPPoPP.pdf
  
kodeks karny wykonawczy.pdf
  
obsluga_biblioteki.pdf
  
RMS pomoc postpenitencjarna.pdf
  
RMS reg.org.-porz.kpw.pdf
  
RMS reg.org.-porz.ta.pdf
  
RMS w sprawie nauczania skazanych.pdf
  
RMS w sprawie ochrony jednostek penitencjarnych SW.pdf
  
RMS.zasady zatrudniania skazanych.pdf
  
RozporządzenieMSz07072010rwsprawiepostępowaniazezwlokami.pdf
  
UdzielanieswiadczenzdrowotnychDz_U_2011_1_2wersja2011-01-03.pdf
  
Z_nauczanie.pdf
  
Z_osrodkidiagnostyczne.pdf
  
Z_postpenit.pdf
  
Z_Rozpwsprawiedokumentacjimedycznej.pdf
  
Z_Wykonywaniekarypozbawienia.Dz_U_2010_142_960wersja2010-08-09-.pdf
  
zatrudnienie.pdf