Folder: ROZPORZĄDZENIA
  
1 (2).jpeg
  
33 zarzadzenie w spr. podziału obowiązków w kierownictwie.pdf
  
92 zarządzenie w spr. porządku wew..pdf
  
aaa.jpg
  
AS Bialoleka - paczka chemiczna.pdf
  
AS Bialoleka- paczka spozywcza.pdf
  
autobus (2).jpg
  
Bialoleka_AS_Formularz.docx
  
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021r..pdf
  
Bilans jednostki budżetowej za 2021 rok.pdf
  
Bilans za 2019 rok - Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce.pdf
  
Bilans za rok 2018 - Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce.PDF
  
Bilans za rok 2018 - Zakład Karny Warszawa Białołęka.pdf
  
BIP - Lublin.pdf
  
BIP - PRZEWTRARG ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU.docx
  
BIP - psy.PDF
  
BIP ŚT.docx
  
bip.docx
  
BIP.jpeg
  
C__Users_239107mcic_Pictures_AV176U (0000)_Button4_Image_00001 - (26)-1.jpg
  
CCF20150803_0001.pdf
  
CCF20170608.pdf
  
cennik na marzec As bialoleka.xlsx
  
CENNIK PACZKOWY  KWIECIEŃ.xlsx
  
D__SKANY_Skan_00030.pdf
  
D20190822.pdf
  
Deklaracja dostępności dla BIP.pdf
  
Deklaracja dostępności.pdf
  
Formularz zgłoszenia na widzenie.doc
  
GAZETA GLOS BIALOLEKI.docx
  
IMG_0001.jpg
  
Informacja dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się z psem asystującym.pdf
  
informacja o widzeniach.odt
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.docx
  
informatyk pracownik cywilny.docx
  
Instrukcja nr7 Dyrektora AS z dn.01.06.22r. w spr. zapewnienia wstępu do AŚ osobie niepełnosprawnej wraz z psem asystującym (1).pdf
  
KKW.pdf
  
Kodeks Karny Wykonawczy lex-dz-u-1997-90-557.docx
  
Komisja przetargowa.docx
  
Kopia ogłoszenie1.pdf
  
lekarz.doc
  
Lublin.jpg
  
Młodsza pielęgniarka 3.01.21.docx
  
Młodszy psycholog-1.docx
  
młodszy referent - starszy inspektor pracownik cywilny.docx
  
Młodszy referent informatyk 3.03.21.docx
  
MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO.docx
  
nabór informatyk funkcjonariusz.docx
  
Nabór kandydatów do podjęcia służby - mł. instruktor.doc
  
Nabór kandydatów do podjęcia służby młodszy asystent 29.01.2014.doc
  
Nabór kandydatów do podjęcia służby młodszy referent dop maj.doc
  
Nabór kandydatów do podjęcia służby młodszy referent dop.doc
  
Nabór kandydatów do podjęcia służby strażnik  29.01.204.doc
  
Nabór kandydatów do podjęcia służby strażnik strażnik (1).doc
  
Nabór kandydatów do podjęcia służby strażnik.doc
  
Nabór kandydatów do podjęcia służby.doc
  
nabór kierowca  wrzesień 2017.docx
  
nabór referent- starszy inspektor Ambulatorium z Izbą Chorych.doc
  
nabór strażnik działu ochrony listopad 2017.doc nowy.docx
  
nabór strażnik działu ochrony wrzesień 2017.doc nowy.docx
  
nabór szef kuchni styczeń.docx
  
nabór szef kuchni wrzesień 2017.docx
  
NOWY CENNIK PACZKOWY - SIERPIEŃ 2022 r..pdf
  
Obraz (01).jpg
  
ogłoszenie 2018.pdf
  
ogłoszenie inspektor DP.doc
  
ogłoszenie kandydaci higienistka stom.doc
  
ogłoszenie kandydaci referent.doc
  
ogłoszenie kandydaci wychowawca.doc
  
ogłoszenie lekarz internista.doc
  
Ogłoszenie lekarz psychiatra AŚ Warszawa-Białołęka.doc
  
ogłoszenie lekarz.doc
  
ogłoszenie ls kandydaci farmaceuta.doc
  
Ogłoszenie na stronę SW i BIP.docx
Wyewidencjonowane do: Pawel KrzeminskiOgłoszenie na stronę SW i BIP.docx
Wyewidencjonowane do: Pawel Krzeminski
  
Ogłoszenie nabór psów na stronę.docx
  
Ogłoszenie o naborze- mł. wychowawca dz. penitencjarnego.doc
  
Ogłoszenie o naborze- strażnik działu ochrony.doc
  
ogłoszenie o naborze.jpg
  
ogłoszenie o zbędnym składniku renault master.pdf
Wyewidencjonowane do: Pawel Krzeminskiogłoszenie o zbędnym składniku renault master.pdf
Wyewidencjonowane do: Pawel Krzeminski
  
ogłoszenie pielęgniarka 18.03.2021.doc
  
Ogłoszenie poz, psychiatra AŚ Warszawa-Białołęka.pdf
  
ogłoszenie pracownik cywilny dział finansowy.doc
  
ogłoszenie wynajem pomieszczenia (1).doc
Wyewidencjonowane do: Marta Frąckiewiczogłoszenie wynajem pomieszczenia (1).doc
Wyewidencjonowane do: Marta Frąckiewicz
  
określenie wartości dziennej normy wyżywienia i rodzajów diet.pdf
  
opis psów.docx
  
Osiadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021r..pdf
  
Oswiadczenie o kontroli.pdf
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok.PDF
  
Oswiadczenie.pdf
  
Oświadczenie o kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce z 2012 rok.pdf
  
Oświadczenie o kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce za rok 2018.PDF
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce za 2015 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzczej za 2022r.pdf
  
Oświadczenie o stanie KZ za 2019r s2.jpeg
  
Oświadczenie o stanie KZ za 2020r s1.jpeg
  
Oświadczenie o stanie KZ za 2020r s2.jpeg
  
oświadczenie za 2017.PDF
  
petycje.pdf
  
Plan Dzialalnosci 2012r.doc
Wyewidencjonowane do: Tomasz ŻebrowskiPlan Dzialalnosci 2012r.doc
Wyewidencjonowane do: Tomasz Żebrowski
  
Plan działalności  dla Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce na rok 2023.pdf
  
Plan działalności  ZK na rok 2017.pdf
  
Plan Działalności 2014.pdf
  
Plan działalności 2018.PDF
  
Plan działalności 2019.PDF
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce na 2016 rok.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce na 2019 rok.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce na rok 2011.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce na rok 2012 CZĘŚĆ A.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce na rok 2012 CZĘŚĆ B.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce na rok 2012 CZĘŚĆ C.pdf
  
Plan działalności AS na 2011-kontrola zarządcza DK.doc
  
Plan działalności AŚ na 2014 rok.jpg
  
Plan działalności dla Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce na rok 2013.pdf
  
Plan działalności na 2020.PDF
  
Plan działalności na 2021r.jpeg
  
plan działalności na rok 2022r..pdf
  
Plan działalności.jpg
  
plan działalności.pdf
  
Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych Areszt Śledczy w Warszawie - Białołece.jpg
  
Plan zamówień publicznych 2019.PDF
  
Płan działalności dla A.Ś. w Warszawie Białołęce na 2015 rok.pdf
  
porzadek wewnetrzny OZ- Bemowo.pdf
  
Porzadek_wewnetrzny.pdf
  
porządek wew.pdf
  
Porządek Wewnętrzny w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce 412018.doc
  
psy - BIP.docx
  
PSY SŁUŻBOWE - PRZEWTRARG ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU.docx
  
PSY SŁUŻBOWE, BIP - PRZEWTRARG ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU.docx
  
Raport o stanie dostępności.pdf
  
rozporzadzenie_ms_penitencjarne.pdf
  
sekretarka dop.docx
  
sekretarka.docx
  
Skarga na brak dostępności.doc
  
Sprawozdanie finansowe za 2020r. Areszt Śledczy W-wa Białołęka.pdf
  
sprawozdanie z planu działalności 2019.PDF
  
Sprawozdanie z wykonania planu 2018.PDF
  
Sprawozdanie z wykonania planu 2020r.jpeg
  
Sprawozdanie z wykonania planu Działalności Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce za 2012 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu Działalności Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce za rok 2018.PDF
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego w Warszawie Bialołęce.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Aresztu Śledczego za 2015 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2021r..pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu.pdf
  
Sprawozdanie za 2017.PDF
  
Strażnik działu ochrony 3.03.21.docx
  
Ustawa o Służbie Więziennej lex-dz-u-2014-1415.docx
  
ustawa o SW.pdf
  
w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.pdf
  
widzenia rejestracja.docx
  
Wniosek o sprostowanie artykułu prasowego.docx
  
Wniosek o zapewnienie dostępności Areszt śledczy w Warszawie- Białołęce.doc
  
Wykonywanie usług psychologicznych.docx
  
WZÓR UMOWY.doc
  
załącznik nr 1 - formularz cenowy (1).doc
  
załącznik nr 1 - formularz cenowy (1).pdf
  
załącznik nr 1 - formularz ofertowy (2).doc
  
załącznik nr 2 - projekt umowy (1).pdf
  
Zarzadzenie nr  34 w sparwie porządku wewnetrznego.pdf
  
Zarzadzenie nr 44 - 2016 w sparwie porządku wewnetrznego.odt
  
Zarządzenie DGSW nr 38.2012 z dnia 14.05.2012.pdf
  
Zarządzenie nr 51 21 Dyrektora AŚ zmieniające zarządzenie w spr. porządku wewnetrznego (2).pdf
  
Zarządzenie nr 6 Dyrektora AŚ w spr. porządku wew. (prąd, korespondecja)NOWY NOWY NOWY .pdf
  
Zarządzenie nr 71 z dn. 13.09.21 Dyrektora AŚ w spr. porządku wew..pdf
  
Zarządzenie.pdf
  
Zarządzenie-nr-33-Dyrektora-AŚ-z-dn.23.06.22r.-w-spr.-porządku-wewnętrznego-w-Areszcie-Śledczym-w-Warszawie-Białołęce.pdf
  
Zarządzenie-nr-6-Dyrektora-AŚ-z-dn.01.02.23r.-w-spr.-porządku-wewnętrznego-w-Areszcie-Śledczym-w-Warszawie-Białołęce.pdf
  
Zarządzenie-nr-6-Dyrektora-AŚ-z-dn.01.02.23r.-w-spr.-porządku-wewnętrznego-w-Areszcie-Śledczym-w-Warszawie-Białołęce-2 skan skan skan.pdf
  
Zarządzenie-nr-86-Dyrektora-AŚ-z-dn.03.08.22r.-w-spr.-podziału-obowiązków-w-kierownictwie-AŚ.pdf
  
Zarządzenie-nr-92-Dyrektora-AŚ-z-dn.-16.09.22r.-w-spr.-porządku-wewntętrznego-w-AŚ.pdf
  
Zarządzenie-nr-95-z-dn.17.11.21r.-zmieniające-zarządzenie-71-z-dn.13.09.21r.-w-spr.-porządku-wewnętrznego-w-Areszcie-Sledczym-w-Warszawie-Białołęce.pdf
  
ZGŁOSZENIE NA WIDZENIE Z OSADZONYM.docx