Folder: INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
  
Folder: Informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
  
Folder: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
  
Folder: Sprawozdanie z wykonania planu działalności za ro 2012
  
1.PDF
  
2.PDF
  
2019 KONTROLA ZARZĄDCZA.pdf
  
2019 PLAN DZIAŁALNOŚCI.pdf
  
areszt_sledczy_grochow_nowy_formularz_zamowienia (2).docx
  
AS Grochow cennik higieniczny.pdf
  
AS Grochow cennik spozywczy.pdf
  
as-grochow-cennik-lipiec-2017.xls
  
ASGrochowwew.pdf
  
bilans 2021r.pdf
  
BIP.JPG
  
bip1 (1).pdf
  
bip1 (2).pdf
  
cennik art papiernicze, higiena.pdf
  
cennik art tytoniowe i spożywcze.pdf
  
Deklaracja dostępności BIP.pdf
  
Doc1.jpg
Wyewidencjonowane do: Arleta PęconekDoc1.jpg
Wyewidencjonowane do: Arleta Pęconek
  
formularz-zamowienia-grochow.doc
  
hig.pdf
  
informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
IV kwartał 2022 KOORDYNACJA DOSTEPNOŚCI.pdf
  
Ogłoszenie o sprzedaży Citroen Berlingo.pdf
  
ogłoszenie.pdf
  
oswiadczenie2015.pdf
  
oświadczenie 2011.doc
  
oświadczenie 2012.doc
  
oświadczenie 2016.pdf
  
Oświadczenie 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013.pdf
  
Oświadczenie osób pełnoletnich.pdf
  
Oświadczenie za  2018r.pdf
  
OŚWIADCZENIE.pdf
  
plan działalnosci  2023r.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOSCI 2020.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI 2014.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI 2020.jpg
  
Plan działalności dla Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie na rok 2016.pdf
  
Plan Działalności dla Aresztu Śledczego Warszawa Grochów na rok 2015.docx
  
Plan działalności na 2022 rok.pdf
  
Plan działalości 2012.pdf
  
PLAN DZIAŁANIA ARESZTU ŚLEDCZEGO W WARSZAWIE GROCHOWIE NA RZECZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.pdf
  
Plan Działanlości 2013.pdf
  
Plan działaności 2018.pdf
  
Plan Działaności 2021.pdf
  
Plan działaności.pdf
Wyewidencjonowane do: Renata IzdebskaPlan działaności.pdf
Wyewidencjonowane do: Renata Izdebska
  
plan na 2011 zmodyfikowany.docx
  
Plan2.pdf
  
Porządek AŚ i OZ.doc
Wyewidencjonowane do: Renata IzdebskaPorządek AŚ i OZ.doc
Wyewidencjonowane do: Renata Izdebska
  
Porządek AŚ i OZ.pdf
  
Porządek wew..pdf
  
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY Z 29.12.2022R..pdf
  
protokół grudzień 2021.pdf
  
protokół luty 2022.pdf
  
protokół wrzesień 2021.pdf
  
protokół z posiedzenia komisji ds. koordynowania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf
  
Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_-_aktywny_formularz_PDF.pdf
  
Skarga na brak dostępności.doc
  
Sprawozdanie 2011.doc
  
Sprawozdanie 2012.doc
  
Sprawozdanie 2016.pdf
  
Sprawozdanie 2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności AŚ w Warszawie Grochowie za rok 2013.pdf
  
Sprawozdanie za 2018r.pdf
  
sprawozdanie2015.pdf
  
sprawozdawczość finansowa za 2018r.pdf
  
Sprawozdawczość finansowa za 2020 rok.pdf
  
Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych.pdf
  
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.pdf
  
Wniosek o zapewnienie dostępności Areszt Śledczy w Warszawie- Grochowie.doc
  
Załacznik nr 1 ankieta personalna.pdf
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA.docx
  
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o zdolności do testu sprawności(3).docx
  
Załącznik Nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych RODO(2).docx
  
Załącznik Nr 4 - Zgoda na postępowanie kwalifikacyjne RODO(2).docx
  
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie kandydata- szkoła(2).docx
  
zarządzenie 13 2022.pdf
  
zarządzenie 132 2020.pdf
  
żyw.pdf