1_Kodeks_karny_wykonawczy_ Dz_U_1997_90_557.pdf
  
21.11.2012 12:45Aneta Wilkos-Hernik567 KB
19_UdzielaniezezwolenDzU2010122834.pdf
  
20.01.2013 17:11Aneta Wilkos-Hernik72 KB
2_RegulaminorganizacyjnoporządkowywykonywaniaDzU20031521493.pdf
  
21.11.2012 15:07Aneta Wilkos-Hernik132 KB
3_RegulaminorganizacyjnoporządkowywykonywaniaDzU20031521494.pdf
  
21.11.2012 15:07Aneta Wilkos-Hernik120 KB
5_SposobyzałatwianiawnioskówDzU20031511467.pdf
  
21.11.2012 15:15Aneta Wilkos-Hernik170 KB
7_SłużbaWięziennaDzU201079523.pdf
  
21.11.2012 12:29Aneta Wilkos-Hernik546 KB
8_ZnakgraficznySłużby.pdf
  
20.01.2013 17:05Aneta Wilkos-Hernik79 KB
9_OdznakazazaslugiDzU20102011331.pdf
  
22.11.2012 12:27Aneta Wilkos-Hernik84 KB
ankieta-personalna-kandydata-do-sluzby-wieziennej.doc
  
16.06.2015 12:16Michał Grodner274 KB
aukcja ogłoszenie medyczne.pdf
  
03.04.2013 10:27Aneta Wilkos-Hernik97 KB
calosc 1.pdf
  
11.04.2013 09:59Aneta Wilkos-Hernik2426 KB
calosc.pdf
  
11.04.2013 09:58Aneta Wilkos-Hernik2256 KB
cele i zadania na BIP.doc
  
30.12.2011 14:27Michał Grodner77 KB
FPPoPP.pdf
  
20.01.2013 16:35Aneta Wilkos-Hernik1159 KB
image.pdf
  
20.01.2013 17:36Aneta Wilkos-Hernik14352 KB
informacja o zuzytych Gr.1, Gr.31-2013.pdf
  
01.03.2013 11:24Aneta Wilkos-Hernik165 KB
Instrukcja Nr 1-2012 DG SW z dn. 18.01.2012 w spr. sposobu postępowania z korespondencją.pdf
  
23.11.2012 11:43Aneta Wilkos-Hernik323 KB
Kodeks_karny_wykonawczy_oraz_niektorych_innych_ustaw.pdf
  
27.11.2012 16:02Aneta Wilkos-Hernik81 KB
obsluga_biblioteki.pdf
  
20.01.2013 16:48Aneta Wilkos-Hernik179 KB
oddziały N.pdf
  
23.11.2012 11:25Aneta Wilkos-Hernik675 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013 rok.pdf
  
11.06.2014 15:48Aneta Wilkos-Hernik704 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
  
19.04.2016 11:19Aneta Wilkos-Hernik973 KB
Oświadczenie osób pełnoletnich do SDE.pdf
  
03.12.2012 11:41Aneta Wilkos-Hernik346 KB
oświadczenie z kontroli zarządczej 1.pdf
  
11.04.2013 08:55Aneta Wilkos-Hernik678 KB
oświadczenie z kontroli zarządczej 3.pdf
  
11.04.2013 08:59Aneta Wilkos-Hernik958 KB
Oświadczenie z kontroli zarządczej za rok 2014 cz.1.pdf
  
08.04.2015 08:20Aneta Wilkos-Hernik331 KB
Oświadczenie z kontroli zarządczej za rok 2014 cz.2.pdf
  
08.04.2015 08:20Aneta Wilkos-Hernik349 KB
oświadczenie z kontroli zarządczej_2.pdf
  
11.04.2013 08:59Aneta Wilkos-Hernik830 KB
Oświadczenie z stanie kontroli zarządczej za rok 2014 cz.1.pdf
  
08.04.2015 10:57Aneta Wilkos-Hernik331 KB
Oświadczenie z stanie kontroli zarządczej za rok 2014 cz.2.pdf
  
08.04.2015 10:59Aneta Wilkos-Hernik349 KB
Plan Dzialalności Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów na rok 2014 cz.A.pdf
  
14.01.2014 15:18Aneta Wilkos-Hernik708 KB
Plan Dzialalności Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów na rok 2014 cz.C.pdf
  
14.01.2014 15:19Aneta Wilkos-Hernik507 KB
Plan działalności Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów 2013 rok.pdf
  
31.12.2012 12:43Aneta Wilkos-Hernik86 KB
Plan działalności Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów na rok 2013.pdf
  
19.04.2016 10:23Aneta Wilkos-Hernik84 KB
plan działalności na 2011.docx
  
05.09.2011 13:35Grzegorz Królikowski23 KB
Plan działalności na rok 2015 Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.pdf
  
08.04.2015 08:19Aneta Wilkos-Hernik296 KB
Plan działalności na rok 2016 Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.pdf
  
31.12.2015 13:06Aneta Wilkos-Hernik260 KB
rozporzadzenie_ms_penitencjarne.pdf
  
05.02.2013 11:02Aneta Wilkos-Hernik424 KB
RozporządzenieMSz07072010rwsprawiepostępowaniazezwlokami.pdf
  
20.01.2013 17:14Aneta Wilkos-Hernik317 KB
skan 1.pdf
  
19.04.2016 10:48Aneta Wilkos-Hernik603 KB
Sprawozdanie z dzialalności Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów 2014 roku cz.1.pdf
  
01.04.2015 16:24Aneta Wilkos-Hernik336 KB
sprawozdanie z kontroli zarządczej 1.pdf
  
11.04.2013 09:00Aneta Wilkos-Hernik806 KB
sprawozdanie z kontroli zarządczej 2.pdf
  
11.04.2013 09:00Aneta Wilkos-Hernik205 KB
sprawozdanie z kontroli zarządczej 3.pdf
  
11.04.2013 09:00Aneta Wilkos-Hernik644 KB
sprawozdanie z kontroli zarządczej 4.pdf
  
11.04.2013 09:01Aneta Wilkos-Hernik214 KB
sprawozdanie z wykonania planu dzialalności 2013 rok.pdf
  
11.06.2014 15:48Aneta Wilkos-Hernik1023 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działaności Aresztu Śledczego  w Warszawie -Mokotowie  za rok 2015.pdf
  
19.04.2016 11:18Aneta Wilkos-Hernik602 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działaności Aresztu Śledczego  Warszawa-Mokotów za rok 2014 cz.1.pdf
  
08.04.2015 08:20Aneta Wilkos-Hernik336 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działaności Aresztu Śledczego  Warszawa-Mokotów za rok 2014 cz.2.pdf
  
08.04.2015 08:21Aneta Wilkos-Hernik268 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działaności Aresztu Śledczego  Warszawa-Mokotów za rok 2014 cz.3.pdf
  
08.04.2015 08:21Aneta Wilkos-Hernik199 KB
tabela1.jpg
  
23.01.2012 09:47Michał Grodner346 KB
tabela1a.jpg
  
23.01.2012 09:47Michał Grodner215 KB
tabela2.jpg
  
23.01.2012 09:48Michał Grodner235 KB
UdzielanieswiadczenzdrowotnychDz_U_2011_1_2wersja2011-01-03.pdf
  
27.11.2012 15:45Aneta Wilkos-Hernik118 KB
USTAWA_5_stycznia_2011_o_zmianie_ustawy_Kodeks_Karny_Wykonawczy.pdf
  
21.11.2012 15:39Aneta Wilkos-Hernik54 KB
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.pdf
  
03.12.2012 11:30Aneta Wilkos-Hernik495 KB
wybrak internet medyczne.doc
  
13.03.2013 12:43Aneta Wilkos-Hernik115 KB
wyżywienie.pdf
  
20.01.2013 17:28Aneta Wilkos-Hernik999 KB
Z_InstrukcjaNr7-2010DyrektoraGeneralnegoSWzdnia13sierpnia2010 rwsprawietransportowaniaskazanych.pdf
  
22.11.2012 13:13Aneta Wilkos-Hernik298 KB
Z_InstrukcjawsprawieOP1911.pdf
  
22.11.2012 12:59Aneta Wilkos-Hernik296 KB
Z_nauczanie.pdf
  
21.11.2012 12:15Aneta Wilkos-Hernik156 KB
Z_osrodkidiagnostyczne.pdf
  
22.11.2012 12:18Aneta Wilkos-Hernik231 KB
Z_podmiotyzewn.pdf
  
21.11.2012 11:38Aneta Wilkos-Hernik122 KB
Z_postpenit.pdf
  
21.11.2012 11:21Aneta Wilkos-Hernik116 KB
Z_Rozpwsprawiedokumentacjimedycznej.pdf
  
21.11.2012 15:36Aneta Wilkos-Hernik387 KB
Z_Wykonywaniekarypozbawienia.Dz_U_2010_142_960wersja2010-08-09-.pdf
  
21.11.2012 15:32Aneta Wilkos-Hernik156 KB
zapobieganie samobójstwom.pdf
  
23.11.2012 11:14Aneta Wilkos-Hernik1281 KB
Zarz_Inf_pub.pdf
  
22.11.2012 13:07Aneta Wilkos-Hernik714 KB
zarzadzenie_2wsprawieszczegołowychzasadprowadzeniaiorganizacjipracy.pdf
  
22.11.2012 12:48Aneta Wilkos-Hernik325 KB
Zarządzenie nr 7-2012 DG SW z dn. 30.01.2012 w spr. ustalania pojemności jednostek penitencjarnych.pdf
  
20.01.2013 17:42Aneta Wilkos-Hernik1900 KB
zatrudnienie.pdf
  
21.11.2012 15:10Aneta Wilkos-Hernik205 KB