klauzule.docx
  
ogłoszenie na stronę.odt
  
Szczeółowe warunki konkursu ofert.docx
  
Załącznik nr 1 - fromularz.docx
  
Załącznik nr 2 - umowa  psychiatra.docx