ARESZT ŚLEDCZY we WROCŁAWIU ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż n.doc
  
Bilans 31.12.2018r.pdf
  
Bilans 31.12.2019r.pdf
  
Bilans 31.12.2020r..pdf
  
Bilans 31.12.2021r..pdf
  
Informacja dodatkowa 31.12.2018r.pdf
  
Informacja dodatkowa 31.12.2019r.pdf
  
Informacja dodatkowa 31.12.2020r..pdf
  
Informacja dodatkowa 31.12.2021r. korekta.pdf
  
Informacja dodatkowa 31.12.2021r..pdf
  
Ogłoszenie o sprzedarzy PRZETARG.docx
  
oswiadczenie o  stanie kontroli zarzadcz.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej.pdf
  
Plan działalności AŚ Wrocław 2019.pdf
  
Plan działalności dla AŚ Wrocław na 2015 r.pdf
  
Plan działalności dla AŚ Wrocław na 2015.pdf
  
Plan działalności Dyrektora AŚ Wrocław na 2017 r.pdf
  
plan-dzialalnosci-dla-as-wroclaw-na-2017.pdf
  
porządek wewnętrzny aresztu - maj 2018.pdf
  
porządek wewnętrzny aresztu - załącznik - lipiec 2017.pdf
  
Rachunek zysków i strat 31.12.2018r.pdf
  
Rachunek zysków i strat 31.12.2019r.pdf
  
Rachunek zysków i strat 31.12.2020r.pdf
  
Rachunek zysków i strat 31.12.2021r..pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf
  
Sprawozdanie  AŚ Wrocław.pdf
  
sprawozdanie cz.2.jpg
  
sprawozdanie cz-2.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności AŚ Wrocław za 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności AŚ.pdf
  
sprawozdanie-jpg.pdf
  
sprawozdanie-za-2017.pdf.pdf
  
załącznik nr 1 - ANKIETA PERSONALNA.pdf
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
załącznik nr 3 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 31.12.2018r.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 31.12.2019r.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 31.12.2020r..pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 31.12.2021r..pdf
  
Zestawienie zysków i strat 31.12.2020r..pdf