Folder: Efektywność energetyczna
  
21.08.2013 13:00Arkadiusz Grochowski
Folder: plan dzialalnosci
  
22.12.2011 13:31Wojciech Marszałek
Folder: Plan działalności
  
07.01.2013 13:56Wojciech Marszałek
Folder: Zarządzenia Dyrektora Aresztu Śledczego w Złotowie
  
03.10.2016 07:58Wojciech Kowalski
2016_04_13 Ogłoszenie na II przetarg LUBLIN III.pdf
  
13.04.2016 14:27Wojciech Marszałek3823 KB
300E I N F O R M A C J A O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO AŚ ZŁOTÓW 2014.pdf
  
20.11.2014 08:27Wojciech Kowalski60 KB
300E I N F O R M A C J A O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO AŚ ZŁOTÓW.pdf
  
12.10.2015 08:04Wojciech Marszałek62 KB
I kwartał 2017.pdf
  
10.04.2017 12:56Wojciech Marszałek280 KB
I N F O R M A C J A O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO AŚ ZŁOTÓW 300E.pdf
  
25.04.2012 11:50Lukasz Frydryszek57 KB
I N F O R M A C J A O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO AŚ ZŁOTÓW.pdf
  
20.10.2016 15:16Wojciech Kowalski68 KB
I N F O R M A C J A O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU SP - AŚ ZŁOTÓW 2017.pdf
  
06.10.2017 14:55Wojciech Kowalski71 KB
II KWARTAL 2017.pdf
  
06.07.2017 08:12Wojciech Marszałek554 KB
i-n-f-o-r-m-a-c-j-a-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku-ruchomego-as-zlotow.pdf
  
12.05.2014 08:22Wojciech Marszałek67 KB
Lublin.pdf
  
09.03.2016 10:11Wojciech Marszałek3092 KB
Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2011.pdf
  
27.03.2012 12:03Wojciech Marszałek1767 KB
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012.pdf
  
21.03.2013 11:54Wojciech Marszałek646 KB
plan dzialalnosci AS Złotów 2016.pdf
  
16.12.2015 13:09Wojciech Kowalski247 KB
plan dzialanosci 2017.pdf
  
08.12.2016 12:41Wojciech Kowalski79 KB
plan dzialanosci 2017a.pdf
  
08.12.2016 12:53Wojciech Kowalski83 KB
Plan działalności 2011.pdf
  
22.12.2011 13:39Wojciech Marszałek48 KB
Plan działalności 2012.pdf
  
27.03.2012 11:40Wojciech Marszałek86 KB
Plan działalności 2013.pdf
  
07.01.2013 14:01Wojciech Marszałek83 KB
Plan działalności 2014.pdf
  
08.01.2014 11:23Wojciech Marszałek87 KB
Plan działalności 2015.pdf
  
18.12.2014 15:22Wojciech Kowalski87 KB
Plan działalności na 2011.pdf
  
27.03.2012 12:04Wojciech Marszałek414 KB
Plan_działalności_2018.pdf
  
20.12.2017 11:53Wojciech Kowalski400 KB
Przetarg na sprzedaż pojazdu LUBLIN III nr rej. PZL M931.pdf
  
23.03.2016 10:22Wojciech Marszałek3891 KB
Sprawozdanie z wykonania planu 2012.pdf
  
21.03.2013 11:55Wojciech Marszałek591 KB
Sprawozdanie z wykonania planu działalności na rok 2011.pdf
  
27.03.2012 12:04Wojciech Marszałek1277 KB
sprawozdanie za 2015.pdf
  
04.04.2016 08:04Wojciech Marszałek89 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ze sprzedaży Lublina III.pdf
  
28.04.2016 15:19Wojciech Marszałek715 KB