10-07-24_KW_64933_BPR_plik1.PDF
  
10.06.2020 10:48Marcin Woldan579 KB
gospodarkazywieniowa.pdf
  
29.04.2013 11:41Marcin Woldan389 KB
image2015-08-04-121320.pdf
  
04.08.2015 12:29Marcin Woldan236 KB
image2016-07-15-122908.pdf
  
02.08.2016 10:35Marcin Woldan273 KB
image2018-12-03-141529.pdf
  
12.12.2018 09:36Marcin Woldan564 KB
image2021-02-09-090901.pdf
  
10.02.2021 08:39Marcin Woldan3985 KB
Instr w spr nauczania.pdf
  
29.04.2013 14:40Marcin Woldan325 KB
instrukcja nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 21 listopada 2018 roku.pdf
  
27.02.2019 11:41Marcin Woldan1009 KB
Instrukcja Nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 sierpnia 2016 roku.pdf
  
27.02.2019 11:41Marcin Woldan1946 KB
Instrukcja nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 lipca 2017 roku.pdf
  
27.02.2019 11:41Marcin Woldan5782 KB
Instrukcja nr 2 w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania.pdf
  
04.08.2016 14:29Marcin Woldan5257 KB
Instrukcja Nr 3 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 grudnia 2016 roku.pdf
  
07.03.2019 11:09Marcin Woldan746 KB
Instrukcja Nr 3 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 26 lipca 2017 roku.pdf
  
27.02.2019 11:42Marcin Woldan1202 KB
Instrukcja nr 6 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 listopada 2017 roku.pdf
  
27.02.2019 11:42Marcin Woldan1056 KB
instrukcja_1_2011.pdf
  
08.05.2013 11:01Marcin Woldan5909 KB
instrukcja_15_2010.pdf
  
08.05.2013 11:01Marcin Woldan1043 KB
instrukcja_2_2012.pdf
  
08.05.2013 11:01Marcin Woldan1286 KB
InstrukcjaNr3DGSW13grudnia2016.pdf
  
22.05.2018 12:55Marcin Woldan746 KB
przeznaczenie ZK i AŚ stan na 010119.pdf
  
07.03.2019 11:09Marcin Woldan568 KB
przeznaczenieStan1maja18.pdf
  
22.05.2018 12:57Marcin Woldan789 KB
Regulamin Nr 1 DG SW z dnia 4.06.2013 r. w sprawie ceremoniału SW oraz musztry ceremonialnej.pdf
  
01.07.2013 10:50Marcin Woldan4142 KB
RO CZSW z dnia 2 lipca 2015 roku.pdf
  
31.08.2015 12:30Marcin Woldan11990 KB
uprawnieniaosadzonych.pdf
  
29.04.2013 11:36Marcin Woldan991 KB
ustawaSW.pdf
  
07.01.2020 09:24Marcin Woldan1264 KB
zal_do_zarz_30_15.pdf
  
01.12.2015 12:28Marcin Woldan871 KB
zal_zarz_30_15_20150701.pdf
  
06.07.2015 11:08Marcin Woldan875 KB
zalacznik_1_do_zarzadzenia_29_2015_w_sprawie_transportowania_osadzonych.pdf
  
25.11.2015 10:23Marcin Woldan929 KB
zalacznik_2_do_zarzadzenia_29_2015_w_sprawie_transportowania_osadzonych.pdf
  
25.11.2015 10:23Marcin Woldan1749 KB
zalacznik_do_zarzadzenia.pdf
  
05.05.2015 14:39Mariusz Musialski768 KB
Załącznik nr 1 do Regulaminu DG SW z dnia 4 .06.2013 r. w sprawie ceremoniału SW oraz musztry ceremonialnej.pdf
  
01.07.2013 10:50Marcin Woldan606 KB
Załącznik nr 2 do Regulaminu DG SW z dnia 4 .06.2013 r. w sprawie ceremoniału SW oraz musztry ceremonialnej.pdf
  
01.07.2013 10:50Marcin Woldan3195 KB
Załącznik nr 2 Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.pdf
  
24.05.2018 12:40Marcin Woldan11821 KB
Załącznik nr 3 Instrukcja.pdf
  
24.05.2018 12:40Marcin Woldan5021 KB
Zarz_27_15_20150630-BIP.pdf
  
04.08.2016 14:16Marcin Woldan5764 KB
Zarz_28_15_20150630-BIP.pdf
  
04.08.2016 14:15Marcin Woldan5807 KB
zarz_30_15_20150701.pdf
  
02.07.2015 10:37Marcin Woldan5733 KB
zarzadzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Sluzby Wieziennej z dnia 28 sierpnia 2018 roku.pdf
  
17.09.2018 14:23Marcin Woldan1730 KB
Zarzadzenie Nr 60-2010 DGSW.pdf
  
01.06.2015 12:48Marcin Woldan21055 KB
zarzadzenie_1_2014_zmieniajace.pdf
  
01.06.2015 12:48Marcin Woldan3521 KB
zarzadzenie_27_2010.pdf
  
08.05.2013 11:02Marcin Woldan8487 KB
zarzadzenie_29_15_w_sprawie_transportowania_osadzonych_20150701.pdf
  
25.11.2015 10:23Marcin Woldan7919 KB
zarzadzenie_46_2011.pdf
  
08.05.2013 11:02Marcin Woldan220 KB
zarzadzenie_7_2012_w_sprawie_ustalenia_pojemnosci.pdf
  
25.11.2015 10:16Marcin Woldan5183 KB
zarzadzenie_DG_32_2013.pdf
  
02.08.2013 12:14Marcin Woldan1549 KB
zarzadzenie_w_sprawie_przeznaczenia_zk_i_as.pdf
  
09.01.2014 11:59Marcin Woldan16575 KB
Zarzadzenie24DGSWdnia8maja2018sprawieokreśleniaprzeznaczeniaZKiAS.pdf
  
22.05.2018 12:56Marcin Woldan276 KB
ZarzadzenieBIP.pdf
  
03.06.2020 11:57Marcin Woldan869 KB
ZarzadzenieBIPaktualizacja.pdf
  
04.06.2020 09:40Marcin Woldan362 KB
ZarzadzenieNr13_2016DGSW.pdf
  
09.03.2016 12:05Marcin Woldan674 KB
ZarzadzenieNr19DGSWzdnia12czerwca2015.pdf
  
02.06.2016 13:56Marcin Woldan1309 KB
ZarzadzenieNr23z3kwietnia2017 roku.pdf
  
22.01.2020 12:17Marcin Woldan1900 KB
Zarządzenia w sprawie ustalenia pojemności jednostek penitencjarnych_2015_12_22.pdf
  
07.03.2019 11:09Marcin Woldan369 KB
zarządzenie nr 19 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej.pdf
  
04.08.2016 14:36Marcin Woldan14788 KB
Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 kwietnia 2018 roku.pdf
  
27.02.2019 11:42Marcin Woldan1186 KB
Zarządzenie Nr 30 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 maja 2017.pdf
  
07.03.2019 11:18Marcin Woldan10988 KB
Zarządzenie Nr 31 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 maja 2017r.pdf
  
27.02.2019 11:42Marcin Woldan9489 KB
Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 roku.pdf
  
24.05.2018 12:39Marcin Woldan10915 KB
Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 5 lipca 2017 roku.pdf
  
13.07.2017 15:13Marcin Woldan5808 KB
Zarządzenie Nr 43 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 października 2013 roku.pdf
  
29.10.2013 13:21Marcin Woldan647 KB
Zarządzenie_Nr_15_18_10-04-2018_r.pdf
  
07.03.2019 11:09Marcin Woldan646 KB