Folder: icon
  
13.08.2014 09:37Marcin Woldan
DOTACJA - WNIOSEK.doc
  
12.08.2014 14:33Marcin Woldan74 KB
DOTACJA-Wniosek.doc
  
13.06.2017 10:05Marcin Woldan74 KB
Formularz wniosku o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.pdf
  
26.02.2015 11:31Marcin Woldan183 KB
formularz wniosku o wypłatę ryczałtu-wynagr osadz.pdf
  
02.01.2013 09:12Marcin Woldan195 KB
Formularz.pdf
  
20.09.2017 12:14Marcin Woldan477 KB
Formularz.xlsx
  
20.07.2016 10:48Mariusz Musialski91 KB
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.pdf
  
02.01.2013 09:15Marcin Woldan271 KB
Informacja o pomocy publicznej udzielonej z FAZS w roku 2012.pdf
  
06.02.2014 13:59Marcin Woldan4049 KB
Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej - RYCZAŁT.docx
  
12.08.2014 14:34Marcin Woldan21 KB
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej w formie dotacji.docx
  
13.06.2017 08:00Piotr Koper23 KB
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej w formie pożyczki.docx
  
13.06.2017 08:05Piotr Koper23 KB
OŚWIADCZENIE O NUMERZE WPISU DO ODPOWIEDNIEGO REJESTRU LUB CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2.pdf
  
11.08.2014 14:19Marcin Woldan129 KB
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM RACHUNKU BANKOWYM.pdf
  
11.08.2014 14:20Marcin Woldan123 KB
Pomoc publiczna udzielona  w roku 2013.pdf
  
15.04.2014 09:07Piotr Koper5406 KB
Pomoc publiczna udzielona z FAZS 2017.pdf
  
29.03.2018 11:04Piotr Koper1178 KB
Pomoc publiczna udzielona z FAZS 2018.pdf
  
11.09.2019 11:38Piotr Koper1335 KB
Pomoc publiczna w roku 2014.pdf
  
09.04.2015 09:31Marcin Woldan5028 KB
PomocPublicznaWRoku2015.pdf
  
16.03.2016 09:11Marcin Woldan4583 KB
PomocPublicznaWRoku2016.pdf
  
21.03.2017 09:15Marcin Woldan618 KB
POŻYCZKA - WNIOSEK.doc
  
12.08.2014 15:25Piotr Koper74 KB
POŻYCZKA-Wniosek.doc
  
13.06.2017 10:05Marcin Woldan74 KB
RYCZAŁT-Wniosek.docx
  
02.10.2019 10:18Piotr Koper40 KB
Wzor_oswiadczenia_do_odpowiedniego_rejestru_CEDIG.pdf
  
17.05.2013 12:45Marcin Woldan100 KB