Bilans Biuro Emerytalne sporządzony na dzień 31.12.2019 r.pdf
  
04.12.2020 08:43Marcin Woldan477 KB
Bilans jednostkowy Biura Emerytalnego CZSW sporządzony na dzień 31.12.2018 r.pdf
  
10.05.2019 10:46Marcin Woldan227 KB
Bilans jednostkowy sporządzony na dzień 31.12.2018 r.pdf
  
10.05.2019 09:56Marcin Woldan228 KB
Bilans jednostkowy sporządzony na dzień 31.12.2019 r.pdf
  
04.12.2020 08:43Marcin Woldan495 KB
Bilans łączny sporządzony na dzień 31.12.2018 r.pdf
  
10.05.2019 09:56Marcin Woldan229 KB
Bilans łączny sporządzony na dzień 31.12.2019 r.pdf
  
04.12.2020 08:43Marcin Woldan516 KB
Informacja dodatkowa Biuro Emerytalne sporządzona na dzien 31.12.2019 r.pdf
  
04.12.2020 08:43Marcin Woldan1644 KB
Informacja dodatkowa jednostkowa Biura Emerytalnego CZSW sporządzona na dzień 31.12.2018 r.pdf
  
10.05.2019 10:46Marcin Woldan264 KB
Informacja dodatkowa jednostkowa sporządzona na dzien 31.12.2019 r.pdf
  
04.12.2020 08:43Marcin Woldan1838 KB
Informacja dodatkowa jednostkowa sporządzona na dzień 31.12.2018 r.pdf
  
10.05.2019 09:56Marcin Woldan268 KB
Informacja dodatkowa łączna sporządzona na dzien 31.12.2019 r.pdf
  
04.12.2020 08:43Marcin Woldan2134 KB
Informacja dodatkowa łączna sporządzona na dzień 31.12.2018 r.pdf
  
10.05.2019 09:57Marcin Woldan276 KB
Rachunek zysków i strat Biuro Emerytalne sporządzony na dzień 31.12.2019 r.pdf
  
04.12.2020 08:43Marcin Woldan417 KB
Rachunek zysków i strat jednostkowy Biura Emerytalnego CZSW sporządzony na dzień 31.12.2018 r.pdf
  
10.05.2019 10:47Marcin Woldan222 KB
Rachunek zysków i strat jednostkowy sporządzony na dzień 31.12.2018 r.pdf
  
10.05.2019 09:57Marcin Woldan221 KB
Rachunek zysków i strat jednostkowy sporządzony na dzień 31.12.2019 r.pdf
  
04.12.2020 08:43Marcin Woldan420 KB
Rachunek zysków i strat łączny sporządzony na dzień 31.12.2018 r.pdf
  
10.05.2019 09:57Marcin Woldan222 KB
Rachunek zysków i strat łączny sporządzony na dzień 31.12.2019 r.pdf
  
04.12.2020 08:43Marcin Woldan432 KB
Zestawienie zmian w funduszu Biuro Emerytalne sporządzone na dzień 31.12.2019 r.pdf
  
04.12.2020 08:43Marcin Woldan372 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe Biura Emerytalnego CZSW sporządzone na dzień 31.12.2018 r.pdf
  
10.05.2019 10:47Marcin Woldan214 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r.pdf
  
10.05.2019 09:57Marcin Woldan213 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe sporządzone na dzień 31.12.2019 r.pdf
  
04.12.2020 08:43Marcin Woldan378 KB
Zestawienie zmian w funduszu łączne sporządzone na dzień 31.12.2018 r.pdf
  
10.05.2019 09:58Marcin Woldan213 KB
Zestawienie zmian w funduszu łączne sporządzone na dzień 31.12.2019 r.pdf
  
04.12.2020 08:43Marcin Woldan391 KB